Đệ tử nhất phiên (Phần 4)

Đạo Phật là đạo giải thoát, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Trên tiến trình giải thoát có nhiều tông phái, nhiều pháp môn coi như phương tiện di chuyển. Điểm khởi hành là lúc khởi tín tâm và hành trì chánh Pháp, điểm tới là khi chứng ngộ viên mãn Đạo quả.

 

Vận Hành Nguyện Lực

Con Người sống ở thế gian do nguồn Sinh lực cung ứng, khi nguồn sinh lực khô cạn không còn nữa con Người sẽ chết tức là mạng vong chấm dứt sự sinh tồn. Trong đời sống con Người sinh hoạt trong cộng đồng xã hội là Tạo Nghiệp gồm cả ba nghiệp: Thân nghiệp, Khẩu nghiệp và Ý nghiệp. Trong khi tạo nghiệp kẻ vô minh làm cả điều Thiện điều Ác, do đó có Nghiệp lành Nghiệp dữ lúc gieo nhân. Gieo Nhân lành dẫn đến Quả Phúc, gieo Nhân dữ dẫn đến Tai Họa. Theo lý Nhân Quả, Họa hay Phúc là do chính mình tạo nên không phải là điều may rủi do sự ngẫu nhiên đưa tới hay do quyền năng thiêng liêng của vị thần linh nào quyết định. Khả năng Tạo Nghiệp gọi là nghiệp lực. Người khéo tu phát nguyện nhất tâm làm điều lành tránh điều dữ vận dụng ý chí và nghị lực hành trì Chánh pháp. Trong trường hợp này Nghiệp lực gọi là nguyện lục, người phát nguyện vận dụng nội lực làm chủ việc định nghiệp cho mình, không do một ngoại lực nào.

Đại tử nhất phiên (Phần 3)

2

So sánh Chết thực sự với Tập chết có điểm khác biệt rõ ràng như sau:

Chết thực sự nói chung là sự sống chết do Nghiệp lực hướng dẫn và vận hành. Vì lý do này đời sống con Người có danh xưng là thời gian thọ nghiệp thế gian kể từ khi đầu thai trong bụng mẹ cho đến khi tử vong từ giã cõi trần. Thọ yểu, sướng khổ, vui buồn đều do Nghiệp lực định đoạt dù nghiệp lành hay nghiệp dữ. Khi bắt đầu thọ nghiệp thế gian đầu thai trong bụng mẹ gọi là LẬP MỆNH, khi từ giã cõi trần gọi là mệnh chung. Người hành trì Chánh pháp thì tạo được Chánh Nghiệp, do đó lập được Chánh Mệnh. Kẻ mê lầm rơi vào Tà đạo thì tạo nên Tà Nghiệp, do đó lập nên Tà Mệnh. Khi mệnh chung chấm dứt thời gian thọ nghiệp thế gian, con Người tái sanh bắt đầu một đời sống mới khởi sự bằng sự đầu thai vào bụng mẹ là người đàn bà khác không phải người đàn bà cũ trong đời sống vừa mới qua. Trường hợp tái sanh này vẫn do Nghiệp lực dù có thay đổi, nặng thêm do làm nhiều điều Ác hay nhẹ bớt di do làm nhiều điều Thiện trong đời sống mới vừa qua. Đây là lý Sinh Tử Luân Hồi Nghiệp Báo theo diễn trình Sinh Tử Tử Sinh.

Tập chết là đóng vai Giả Chết và Tái Sanh trong trường hợp này là Giả Tái Sanh, thời gian thọ nghiệp thế gian vẫn liên tục không bị gián đoạn chuyển sang đời sau kế tiếp. Ở đây TÁI SANH khác với trường hợp hồi sanh (cũng gọi là Phục Sanh): Tái Sanh là sống lại ở đời kế tiếp sau khi đã chết, Hồi Sanh là sống lại ở ngay tại đời hiện tại sau khi đã chết một thời gian như trường hợp người bệnh đã chết sau được cứu sống trở lại. Chết thực sự và Tái Sanh đều do Nghiệp lực vận hành, Tập Chết và Giả Tái Sanh đều do Nguyện lực vận hành khi nhập xuất Thiền Định. Tập Chết và Tái Sanh là rút ngắn diễn trình Luân Hồi trong đời hiện tại thay vì phải trải dài trong nhiều đời kế tiếp nhau. Đây là trường hợp Đốn Giác Đốn Ngộ trên đường Giải Thoát tức khắc ra khỏi Tam giới (Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới).

Kết luận

Trong số các pháp môn Thiền quán Đại Tử Nhất Phiên có nhiều điểm đặc thù siêu việt, vừa có tính cách Tổng Trì vừa có công năng Đối Trị cực mạnh, có diệu ứng toàn diện. Người khéo tu cần có Chân Sư hay Thiện Trí Thức chỉ dẫn để tránh lạc vào Tà đạo Ma giáo. Đây là thứ thuốc sát trùng cực mạnh diệt trừ hết tất cả các loại vi trùng phá hoại Chân Tâm con Người, nhưng nếu không dùng đúng cách sẽ gây nên phản ứng phụ khôn lường như loạn tưởng dẫn đến hội chứng bệnh tâm thần.

Đạo Phật là đạo giải Thoát, tự giác giác tha, tự độ độ tha. Trên tiến trình giải thoát có nhiều tông phái, nhiều pháp môn coi như phương tiện di chuyển. Điểm khởi hành là lúc khởi Tín Tâm và Hành Trì Chánh Pháp, điểm tới là khi chứng ngộ viên mãn Đạo quả. Điểm khởi hành và điểm tới đích chỉ có một, ai cũng giống ai nhưng phương tiện di chuyển thì có nhiều: Hành giả khéo tu cần tùy duyên chọn phương tiện cho thích ứng khế hợp với căn cơ cảnh ngộ của mình có tính cách riêng biệt không ai giống ai. Ví dụ cụ thể như đi bộ, dùng xe hơi, tàu thủy, phi cơ…Pháp môn Đại Tử Nhất Phiên hàm ý Tận Diệt Nhất Phiên, Tịch Diệt Niết-bàn nói nôm na là Phá Trừ Tất Cả, Tiêu Diệt Dứt Khoát… Ví dụ cụ thể về phương tiện di chuyển, đây là phi cơ siêu thanh cực nhanh.

Rủ nhau cùng tu là rủ nhau nhất tâm cất bước khởi hành, không nên hấp tấp bất đạt rủ nhau cùng dùng một phương tiện di chuyển cho vui tình đồng đạo, nhất là dùng phi cơ siêu thanh cực nhanh như pháp môn nói trong bài này.

Bảo Thông