Đẹp ghê – Trong cái đẹp nào cũng có cái ghê

Trong đẹp có ghê chính là lời nhắc đầy tuệ giác của cha ông ta để cảnh tỉnh những ai dễ đắm chìm vào sắc dục. Đã đẹp lại còn ghê là lời nói thẳng vào sự thật.

Tìm hiểu về tiếng việt tức là ta đang tìm lại suối nguồn tuệ giác của ông cha ta. Nơi suối nguồn tuệ giác ấy ẩn chưa bao triết lý trong cuộc sống mà một khi ta khám phá ra, sẽ giúp cho đời sống ta thăng hoa.

Chúng ta thường hay bị cuốn theo những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi và sự xúc chạm của thân.

Chúng ta bị cuốn theo đơn giản bởi vì chúng ta không nhìn ra bản chất thật của những đối tượng ấy.

Khi mắt thấy hình sắc đẹp thường dễ bị hình đẹp đó cuốn đi mà không thấy được hình đẹp đó rồi cũng đến lúc tan vỡ, vô thường và hoại diệt.

Cái đẹp tự thân và cái đẹp bên ngoài

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi ta nhìn một người thiếu nữ đẹp hay một chàng trai đẹp ta thường hay dùng từ đẹp ghê như cô ấy đẹp ghê hoặc anh ấy đẹp ghê.

Trong đẹp có ghê chính là lời nhắc đầy tuệ giác của cha ông ta để cảnh tỉnh những ai dễ đắm chìm vào sắc dục. Đã đẹp lại còn ghê là lời nói thẳng vào sự thật.

Sự thật là hình hài nhìn đẹp, nhưng nhìn kỹ ta sẽ thấy những cái không đẹp đang ẩn ngay nơi hình hài đẹp này.

Ví như đầu tóc đẹp nhưng lại có gầu, Mắt đẹp nhưng lại có ghèn, Mũi đẹp nhưng lại có gỉ mũi! Tai đẹp nhưng lại có ráy tai… bạn có thể khám phá tiếp phần ghê đang ẩn chứa trong hình dáng đẹp nhé.

Vì thấy rõ lẽ thật này nên ta không đắm nhiễm vào vẻ đẹp đó, vì không đắm nhiễm nên ta được giải thoát, ta được tự do.

Trong cái đẹp nào cũng có cái ghê, đây là lời nhắc rất thật của ông cha ta để giúp cho ta thấy rõ lẽ thật và nhờ đó ta không bị đắm nhiễm bởi những gì ta thấy.

Pháp Nhật