Đi tu là gì hở mẹ?

Mẹ mong con…/ Một ngày con khôn lớn / Biết đánh mỏ, đánh chuông / Biết quét sân, bửa củi / Vươn vai lên với chuỗi ngày dài rộng / Bước thật dài qua cám dỗ chông gai…

 

2

Ai bảo đi tu là khổ?

Một lần con hỏi nhỏ

Mẹ ơi…

Đi tu là gì gì hở mẹ

Sao nhiều người chọn sống kiếp tu hành?

 

Mẹ nhìn con, xoa đầu cười bảo:

Con còn nhỏ, chắc chưa tỏ chuyện tu hành

Con đường ấy, không chỉ có màu xanh

Đầy gian khổ, phải thức khuya dậy sớm

Con đừng tưởng, cứ cạo đầu mặc áo

Sống qua ngày, bằng cơm cháo tha nhân

Nghe cốc cốc, vội cầm chén đi ăn

Nghe keng keng, lên tụng kinh niệm Phật...

 

Mẹ mong con…

Một ngày con khôn lớn

Biết đánh mỏ, đánh chuông

Biết quét sân, bửa củi

Vươn vai lên với chuỗi ngày dài rộng

Bước thật dài qua cám dỗ chông gai

Đem lời kinh sưởi ấm những đêm dài

Mang câu kệ ru hồn người viễn xứ

 

Vậy là đủ…

Mẹ chẳng cần nhiều thứ

Chỉ mong con như sư tử giữa rừng xanh

Kiên trì tu tập…

Không rời xa giáo pháp của Như Lai

Đem an vui cho nhân thế u sầu

Đem hạnh phúc hiến dâng đời biến động

Và khi đó…

Con sẽ là người hùng của mẹ…

Chúc con luôn an lành

Bên câu kinh tiếng kệ

Chào con…

Người sứ giả Như Lai.

Thích Quảng Tịnh