“Diệt trừ ngã mạn là khó”

Hỏi: Kính thưa Thầy, con có đọc Phật dạy hãy làm 20 điều khó trích trong Kinh 42 chương. Trong đó, có điều thứ 12 là “Diệt trừ ngã mạn là khó” có nghĩa là gì thưa Thầy?

41658918_692324191148358_5767223244016844800_n

Đáp: 

Ngã mạn là tâm so sánh mình với người khác, thấy mình cao hơn người là tự tôn ngã mạn, thấy mình thấp thua người là tự ti ngã mạn.

Mình nên trở về trọn vẹn thấy ra mình như mình đang là tốt hơn là mất thì giờ nhìn người ta rồi sinh tâm so sánh hơn thua.

 Lời sám hối giúp diệt trừ ngã mạn

HT. Viên Minh