Điều khác biệt giữa sự hiểu biết và lý trí?

Con có điều chưa rõ, mong thầy giải đáp giúp con điều khác biệt giữa sự hiểu biết và lý trí không ạ? Nếu hiểu biết đúng như thật (chánh kiến, chánh tư duy) có phải là tánh biết không thầy? Con kính chúc thầy thật nhiều sức khoẻ. Con cảm ơn thầy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Hiểu biết có nhiều loại như tưởng tri, thức tri thuộc lý trí. Linh tri, tuệ tri, liễu tri, thắng tri thuộc tánh biết. Năm thức giác quan thuộc trực giác thì chỉ biết không cần hiểu nên có thể là phương tiện cho tưởng tri, thức tri mà cũng có thể là phương tiện cho tuệ tri.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh