Độ thành kính trước tượng Phật, giúp ta phá được màn vô minh ngăn che ta và Phật

Tượng Phật có sức thu hút mạnh, kéo ta rời thực tế, phiền não vụt tan biến theo. Tập trung tư tưởng đến độ quên cả sinh mệnh, quên đi sự hiện hữu của thân tứ đại, thấy được Phật thật với ba mươi hai tướng hảo, khiến tâm ta hoan hỷ, mới cảm thông, liên hệ với Phật được.

Chúng ta thường lầm lẫn, chấp pháp phương tiện làm cứu cánh thì phương tiện không còn tác dụng giải thoát, lại trở thành ràng buộc ta. Thí dụ tượng Phật nhằm giúp chúng ta hình dung Đức Phật thật và quan sát lời nói, hành động, suy tư của Phật để làm theo mới là việc chính yếu. Thế nhưng phần lớn chúng ta vẫn coi tượng Phật là Phật. Phật bê tông không cứu chúng ta được.

Có một vị Tổ đã nhắc nhở: “Ông Phật bằng gỗ không độ được lửa, ông Phật bằng vàng không độ được lò đúc, ông Phật bằng đất không độ được nước”. Tuy nhiên, nương với Phật tượng trưng là phương tiện để tìm ra ông Phật độ thoát chúng sanh.

Đức Phật đi giữa dòng đời

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng.

Riêng tôi, từ nhỏ đã sớm ý thức được sự tác dụng của Phật phương tiện. Tôi siêng lạy Phật xi măng, tụng kinh bằng giấy. Nhờ đó, trí tuệ mỗi ngày một phát huy, giải quyết việc xảy đến với mình tốt đẹp hơn.

Đối trước tượng Phật, độ thành kính giúp ta phá được màn vô minh ngăn che ta và Phật. Tượng có sức thu hút mạnh, kéo ta rời thực tế, phiền não vụt tan biến theo. Tập trung tư tưởng đến độ quên cả sinh mệnh, quên đi sự hiện hữu của thân tứ đại, thấy được Phật thật với ba mươi hai tướng hảo, khiến tâm ta hoan hỷ, mới cảm thông, liên hệ với Phật được.

Tượng chỉ có giá trị đối với người nhận được hương vị giải thoát. Người thấy tượng vẫn sừng sững một khối bê tông, thì hoàn toàn tuyệt phần, muôn đời họ vẫn đứng ngoài thế giới an vui mầu nhiệm của chư Phật.

Trích Phẩm Phương Tiện – Lược giải Kinh Pháp Hoa. 

HT. Thích Trí Quảng