Đồng Nai: Lễ hội cúng đèn tại thiền viện Phước Sơn

Lễ hội cúng đèn rằm tháng Mười tại thiền viện Phước Sơn

Lễ hội cúng đèn rằm tháng Mười tại thiền viện Phước Sơn

Tối ngày 9-11 (16-10-Nhâm Dần), chư thiện nam tín nữ gần xa đã vân tập về thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tham dự lễ hội cúng đèn.

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Bửu Chánh, trụ trì thiền viện Phước Sơn; Hòa thượng Thích Pháp Chất, Giáo phẩm Hệ phái Theravada; chư Tăng phái đoàn chùa Kantathararam (Thái Lan).

Sau khi lễ bái Tam bảo, được sự ủy nhiệm từ Hòa thượng trụ trì, chư Tăng chùa Kantathararam đã tụng thời kinh cầu an chúc phúc và thời kinh cầu siêu.

Tiếp đó, theo sự dẫn đầu của Hòa thượng trụ trì, đại chúng đã thành kính dâng đèn nhiễu Phật tại khuôn viên quảng trường với lời ước nguyện tốt lành nhất cho kẻ còn, người mất.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Đồng Nai: Lễ hội cúng đèn tại thiền viện Phước Sơn ảnh 1
Đồng Nai: Lễ hội cúng đèn tại thiền viện Phước Sơn ảnh 2
Đồng Nai: Lễ hội cúng đèn tại thiền viện Phước Sơn ảnh 3
Đồng Nai: Lễ hội cúng đèn tại thiền viện Phước Sơn ảnh 4
    • LTT