Đồng Nai: Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức tọa đàm “Giới luật liên hệ tứ vật dụng”

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư chủ toạ

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư chủ toạ

Sáng 7-6, các Tiểu ban: Giám luật, Nghi lễ, Kiểm soát, Hướng dẫn Phật tử thuộc Phân ban Ni giới T.Ư kết hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề Giới luật liên hệ tứ vật dụng, 500 hành giả Ni đang An cư kiết hạ tại trường hạ chùa Long Vân, tỉnh Đồng Nai tham dự.

 

Chư Ni cử hành nghi thức niệm Phật mở đầu buổi tọa đàm
Chư Ni cử hành nghi thức niệm Phật mở đầu buổi tọa đàm

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; chư Ni Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư: Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Ni trưởng Thích nữ Tín Liên, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng chủ tọa.

Theo đó, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương thuyết giảng tổng quan về giới luật; Ni trưởng Thích nữ Như Huệ phân tích về nội dung thọ thực; Ni trưởng Thích nữ Như Dung thuyết trình về vấn đề trú xứ; Ni trưởng Thích nữ Tín Liên nói về nhu yếu dược phẩm; Ni sư Thích nữ Huệ Dâng phân tích về y phục của chư Ni.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương - Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư dành lời khuyến tấn hành giả Ni lực tu học trong ba tháng an cư
Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương – Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư dành lời khuyến tấn hành giả Ni lực tu học trong ba tháng an cư

Trong dịp này, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương đã chia sẻ với chu Ni trẻ về quá trình tu học sinh động và gần gũi của bản thân, với những lời khuyên thiết thực của người đi trước.

Nhấn mạnh về ý nghĩa của giữ giới, Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư nhấn mạnh “Người tu sĩ học Phật để giải thoát nhưng nếu không có giới thì làm sao để giải thoát”. Ni trưởng liên hệ kinh An lạc bổn nguyệnNiết-bànTrung bộ…, đồng thời khuyến tấn chư Ni trẻ ý thức việc giữ giới, trì giới cho thanh tịnh.

Chư Ni tham dự
Chư Ni tham dự

“Trong ba tháng an cư, tịnh nghiệp đạo tràng, chúng ta quyết tâm đến đây, để thanh lọc thân, khẩu, ý; khi một hành giả ứng dụng giáo pháp của Đức Phật vào việc tu tập, chuyên tâm nghiêm trì giới, thì bấy giờ được xem là đang sống và đi lại trong trú xứ của Đức Phật.”, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương gửi gắm.

Hình ảnh ghi nhận buổi tọa đàm sáng nay, 7-6: