Đồng Nai: Phân ban Ni giới tỉnh tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII – dự kiến nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Sáng ngày 21/12/2022 (nhằm ngày 28/11 năm Nhâm Dần), tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai – Phân ban Ni giới tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và dự kiến thành phần nhân sự của Phân ban Ni giới nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với sự quang lâm của quý Ni trưởng Ban Chứng minh PBNG tỉnh: Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Ni trưởng Thích Nữ Như Tịnh và Ban Cố vấn: Ni trưởng Thích Nữ Như Đức, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Huệ, Ni trưởng Thích Nữ Hiếu Liên, Ni trưởng Thích Nữ Như Hạnh, Ni sư Thích Nữ Huệ Tâm cùng với quý: Ni trưởng Thích Nữ Như Dung – Phó BTS, Trưởng PBNG tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích Nữ Như Nhật – Trưởng PBNG huyện Vĩnh Cửu; Ni sư Thích Nữ Hạnh Chiếu – Trưởng PBNG huyện Long Thành; Ni sư Thích Nữ Tịnh Trí – Trưởng PBNG thành phố Long Khánh; Ni sư Thích Nữ Như Hoàng – Trưởng PBNG huyện Trảng Bom; Ni sư Thích Nữ Quảng Tiên – Chánh Thư ký PBNG tỉnh Đồng Nai và quý Ni tưởng, Ni sư Trưởng ban trực thuộc của các huyện thị thành trong tỉnh.

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương phát biểu khai mạc.

Buổi lễ bắt đầu với phát biểu khai mạc của Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương. Trong lời phát biểu Ni trưởng đã tán thán tinh thần làm việc của Ni giới tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ VIII vừa qua đã thực hiện Nghị quyết của Đại hội VIII, của Trung ương Giáo hội và đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp. Bên cạnh đó, Ni trưởng luôn nhắc nhở Ni giới phải sống trong tinh thần thương yêu, hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau. Ni trưởng mong rằng: tất cả Phật sự luôn được đoàn kết, gắn bó để cùng nhau thực hiện nhiệm kỳ mới được thành công tốt đẹp, hoạt động không ngoài quy chế của GHPGVN và Pháp luật Nhà nước Việt Nam.

Ni sư Thích Nữ Huệ Hiếu báo cáo Tổng kết Phật sự và hoạt động từ thiện.

Tiếp theo Ni sư Huệ Hiếu đọc báo cáo tổng kết Phật sự và thu chi của Phân ban Ni giới tỉnh khóa VIII qua những hoạt động ủng hộ từ thiện và những chương trình an sinh xã hội trong tỉnh. Ni sư nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua tỉnh Đồng Nai tổ chức 3 giới đàn: Pháp Loa (2017), Diệu Tâm (2019), Thiện Hoa (2021) và hiện tại tổng chư Ni toàn tỉnh là 3.052 vị trong đó Ni trưởng: 35 vị, Ni sư: 151 vị, Tỳ kheo Ni: 1.838 vị, Thức xoa: 281 vị, Sa di ni: 622 vị, Tịnh nhân: 125 vị.

Sau báo cáo tổng kết là lấy ý kiến thống nhất thành phần nhân sự của PBNG tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ (2022-2027) gồm 48 thành viên trong đó, Ban Chứng minh: 06 vị, Ban Cố vấn: 07 vị, thành viên PBNG: 35 vị.

Sau khi biểu quyết tất cả đều đã hoan hỷ với thành phần nhân sự mới.

Ni trưởng Thích Nữ Như Dung, tân Trưởng PBNG tỉnh khóa IX đã đọc quy chế và phương hướng Phật sự của PBNG năm 2023. Ni trưởng đã đã nhấn mạnh luôn có sự theo sát giữa PBNG tỉnh đối với các huyện, thành phố kịp thời có những phương pháp điều chỉnh hay sự khích lệ cần thiết để có những thành tựu và sự nối kết giữa các huyện, thành phố với PBNG tỉnh được gắn bó hơn. Ni trưởng đã khích lệ tinh thần quý Ni trưởng, Ni sư ủng hộ cho Báo Hoa Đàm (Tạp chí duy nhất của Ni giới) và ủng hộ cho quý Ni trẻ có tâm nguyện học tập, nghiên cứu ở trong nước cũng như du học nước ngoài. Ni trưởng đã dự kiến 02 lần họp mặt trong một năm của PBNG tỉnh (tháng 03 và tháng 09).

Ni trưởng Thích Nữ Như Dung đọc quy chế và phương hướng hoạt động của năm 2023 và nhiệm kỳ IX (2022 – 2027)

Sau những trình bày trên đã lấy ý kiến của quý Ni trưởng, Ni sư trưởng PBNG của các huyện và thành phố. Ni sư Thích Nữ Quảng Tiên đã thông báo số tiền dự kiến đóng góp Niên liễm hàng năm.

Cuối cùng, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương đã giải đáp các thắc mắc, tán thán và đúc kết các hoạt động, phương hướng của nhiệm kỳ mới. Với tâm nguyện của Ni trưởng là Ni chúng của PBNG nói riêng và Ni giới toàn tỉnh nói chung phải luôn chung tay đoàn kết, yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, cố gắng cho Phật pháp xương  mình, Ni đoàn phát triển bằng trí truệ, năng lực, trách  nhiệm của mình.

Ni sư Quảng Tiên đã thay mặt PBNG tỉnh đảnh lễ tri ân Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương và quý Ni trưởng trong Ban Chứng minh, Ban Cố vấn và cúng dường quà lưu niệm đến quý ngài.

Buổi lễ đã kết thúc trong tinh thần hoan hỷ.

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ:

         

Ban TT-TT PG tỉnh Đồng Nai