Dòng nghiệp

Cõng lên mình những gian nan / Chỉ mong hạnh phúc, giàu sang, đủ đầy / Bao người quên mất đời này / Không lo tích đức, nghiệp dày, phước tan!

 

211

Xưa kia gieo niệm luân hồi

Đi vào lòng mẹ để rồi tái sanh

Vào đời tiếng khóc thất thanh

Cuộc đời từ đó lại sanh ái triền

 

Thơ ngây nào hiểu ưu phiền

Vô tư như kẻ ngộ thiền vậy thôi

Dòng đời cứ thế mà trôi

Cuộc trần nuôi lớn Cái Tôi giữa đời

 

Từng ngày che lấp nụ cười

Nguyên sơ từ thuở làm người mẹ sinh

Đi tìm mục đích yên bình

Giữa bao được mất nổi chìm thế gian

 

Cõng lên mình những gian nan

Chỉ mong hạnh phúc, giàu sang, đủ đầy

Bao người quên mất đời này

Không lo tích đức, nghiệp dày, phước tan!

 

Khác nhau khái niệm bình an

Người vui tu dưỡng, người tham bạc tiền

Vô thường đến, kẻ não phiền

Người vui tịch tịnh nơi miền chơn như.

Sư cô Trúc Lan Nhã