Đồng sở duyên

Thưa thầy. Con có câu hỏi về Tốc Hành Tâm và Đồng Sở Duyên ở trong Lộ Trình Tâm.

Câu hỏi:

Thầy giảng là chúng cũng sinh diệt chứ không thường. Vậy cho con hỏi rằng những kinh nghiệm có được sẽ được lưu vào đâu ạ. Nếu lưu vào Thức qua các tiến trình ngũ uẩn thì thức này cũng sinh diệt chứ không thường. Và Thức sau nhiều kinh nghiệm hơn thức trước, nhưng không phải thức trước… Có phải không ạ. Mong thày chỉ dẫn cho con ạ.
Con tri ân công đức khai ngộ của thày ạ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Đồng sở duyên – Tadālambana – có công tác gom lại những gì tiến trình tâm vừa trải qua để nhập vào kho tàng trữ Hữu Phần – Bhavaṅga. Trong hai chức năng này: Tadālambana tương đương với tính năng tàng và Bhavaṅga tương đương với tính sở tàng của A-lai-da thức theo Duy Thức Học.

Việc tàng trữ dữ liệu trong Hữu Phần hay A-lại-da không phải là thường hằng, như kiểu nhập vào gì thì giữ nguyên như vậy, mà trong đó diễn ra hoạt động không ngừng để phân loại, tăng giảm, khấu trừ, sinh khắc, tiêu diệt lẫn nhau tạo ra dòng chảy nhân quả, y như những chuỗi phản ứng hoá học quy mô và phức tạp. Do đó, dán cho nó cái nhãn “thường” chết ngắt thì làm sao đời sống mỗi người như một dòng sông sinh động được?

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh