Dù sao cũng nên lương thiện

Có bao giờ bạn nghĩ: vì sao chúng ta đối với con người ngày càng đề cao cảnh giác? Đối với mỗi việc đều hết sức thận trọng? Cuộc sống nơi đâu cũng thấy có nguy hiểm, sợ không biết khi nào sẽ rơi vào tuyệt lộ? Hiện thực có quá nhiều khúc khủy, lỡ ngã rồi liệu có thể đứng lên?
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đôi khi chỉ vì một câu nói vô tình mà đắc tội với người nghe hữu ý, một lần tận lực hết lòng lại rơi vào tình thế không thể rút lui…Nhiều khi không phải suy nghĩ quá nhiều, mà kinh nghiệm dạy mình tốt nhất là im lặng; không phải trở nên giả dối, mà cuộc đời khiến mình phải học cách tự vệ.

Bạn có thể lương thiện, có thể mềm lòng, có thể bao dung nhưng cần phải đúng người đúng việc.

Lương thiện đúng sẽ nhận được cảm ơn, bằng không chỉ khiến mình thất vọng.

Mềm lòng đúng sẽ gia tăng tình nghĩa, bằng không chỉ làm lòng đau thương.

Khoan dung đúng sẽ giúp người tiến bộ, bằng không chỉ chuốc thêm ấm ức.

Cần nhớ: Con người chọn lương thiện không phải bởi họ ngốc, ai đó sống khoan dung không phải vì họ đần. Có lúc thấy im lặng đừng nghĩ họ không biết, chỉ là không muốn nói ra mà thôi!

Vì họ hiểu: Lương thiện đúng cách không bao giờ lỗi thời, có lòng tốt đúng nghĩa luôn được quả ngọt lành. Vấn đề chỉ là cách thể hiện, mức độ và thời gian mà thôi!

Lối sống tích cực lương thiện

Sư cô Suối Thông biên dịch