Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN nhận định về ý nghĩa “tre già thì măng mọc” trong thiền môn

Chư tôn đức giáo phẩm trong một lần vấn an Đức Pháp chủ tại tổ đình Viên Minh - Ảnh: Bảo Trinh

Chư tôn đức giáo phẩm trong một lần vấn an Đức Pháp chủ tại tổ đình Viên Minh – Ảnh: Bảo Trinh

Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đệ tam Pháp chủ GHPGVN đã nhận định về câu nói “tre già thì măng mọc” liên quan tới giáo dục, đào tạo Tăng Ni, trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Giác Ngộ.

 

“Tôi ngẫm thấy, ‘Tre già thì măng mọc’, nói như vậy cũng chỉ là vu khoát, cần nói thêm rằng: tre già phải được dùng vào việc có ích và măng mọc cũng cần có hàng có lối, cần được chăm sóc và bảo vệ thì mới thẳng mới đẹp mới có ích cho Đạo cho Đời.

Theo tôi, nên đa dạng hơn nữa các hình thức giáo dục, đào tạo Tăng Ni, nhất là mô hình các tổ đình truyền thống. Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận vai trò nhất thống của Quốc gia và Giáo hội. Thống nhất nên trên cơ sở sự đa dạng.

Với Phật giáo thì hòa hợp Tăng là quan trọng nhất. Các ràng buộc hành chính, mệnh lệnh ngoài giáo pháp chỉ là nhất thời mà thôi. Đặc biệt nên kiên trì giữ gìn nền nếp các trường An cư kết hạ. Đó là nơi không chỉ học tập mà quan trọng là tu tập và thực hành nếp sống cộng đồng, dân chủ, có kỷ cương, “lục hòa” của Tăng, Ni chúng”.