Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư Tăng thính giới trong ngày trưởng tịnh đầu mùa An cư

Đức Pháp chủ niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Đức Pháp chủ niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Sáng nay, 29-4-Giáp Thìn (5-6-2023), chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện cùng Bố-tát, thính giới chung lần đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 tại Việt Nam Quốc Tự.

 

Bố-tát là sinh hoạt đặc thù Tăng sự, mọi thành viên đã thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni phải thực hiện mỗi tháng 2 kỳ theo quy định về túc số và nội dung của Luật. Mục đích chính chính là để các thành viên của Tăng đoàn tự kiểm điểm, cùng đọc tụng, ôn lại giới bổn đã thọ. Trong ý nghĩa đó, Bố-tát cũng được gọi là Trưởng tịnh, nuôi dưỡng tính chất hòa hợp, thanh tịnh của Tăng đoàn.

Đức Pháp chủ cùng đại chúng đảnh lễ Tam bảo

Đức Pháp chủ cùng đại chúng đảnh lễ Tam bảo

Tại chánh điện, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Pháp chủ GHPGVN niêm hương Tam bảo, chư tôn giáo phẩm cùng đại chúng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp.

Giữa đại chúng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát
Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568, Phật giáo TP.HCM tổ chức 2 kỳ Bố-tát trong tháng âm lịch.

Theo Luật Phật chế định, Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Hình ảnh lễ Bố-tát của chư Tăng thuộc Giáo hội TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự:

Đức Pháp chủ đảnh lễ Tảm bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Đức Pháp chủ đảnh lễ Tảm bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Chư tôn giáo phẩm thành kính đảnh lễ, luôn sống trong lời dạy của Đức Thế Tôn
Chư tôn giáo phẩm thành kính đảnh lễ, luôn sống trong lời dạy của Đức Thế Tôn
Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo
Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo
Đức Pháp chủ cùng đại chúng nghe thuyết giới
Đức Pháp chủ cùng đại chúng nghe thuyết giới
Chư Tăng vân tập định kỳ thính giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng
Chư Tăng vân tập định kỳ thính giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng
Chư Tăng vân tập định kỳ thính giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng
Chư Tăng vân tập định kỳ thính giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng
Mỗi kỳ Bố-tát, thính giới nhắc nhở Tăng đoàn sống tỉnh thức, kết nối đạo mạch trong thanh tịnh
Mỗi kỳ Bố-tát, thính giới nhắc nhở Tăng đoàn sống tỉnh thức, kết nối đạo mạch trong thanh tịnh