Đức Phật đã nêu ra “Bát Kỉnh Pháp”

Để đảm bảo sự thanh tịnh và trật tự trong Tăng đoàn, Đức Phật đã nêu ra “Bát Kỉnh Pháp” – tám điều luật nhằm đề cao vai trò cao trọng của Tăng đoàn trong việc hướng dẫn và giáo dục Ni đoàn. Những điều luật này nhấn mạnh sự tôn trọng và nghiêm khắc mà suốt đời một Tỳ-kheo ni phải tuân thủ.

 

Do sự năn nỉ và thỉnh cầu tha thiết của Tôn giả Ananda, người luôn được biết đến với lòng từ bi và sự tận tụy, Đức Phật cuối cùng đã chấp nhận lời thỉnh cầu của bà Mahapajapati (Ma-ha-Ba-xà-ba-đề) để cho phép phái nữ xuất gia tu hành.

Trước sự kiên định và quyết tâm của bà cùng 500 thể nữ dòng họ Sakya, Đức Phật hiểu rằng sự cho phép này không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng mà còn mở ra con đường giải thoát cho nhiều phụ nữ khác.

Di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề – Tỳ kheo ni đầu tiên của Ni đoàn

441514207_950514277080680_4965820827249711300_n

Tuy nhiên, để đảm bảo sự thanh tịnh và trật tự trong Tăng đoàn, Đức Phật đã nêu ra “Bát Kỉnh Pháp” – tám điều luật nhằm đề cao vai trò cao trọng của Tăng đoàn trong việc hướng dẫn và giáo dục Ni đoàn. Những điều luật này nhấn mạnh sự tôn trọng và nghiêm khắc mà suốt đời một Tỳ-kheo ni phải tuân thủ:

1. Tỳ-kheo ni, dù thọ giới lâu năm, cũng phải kính lễ tất cả Tỳ-kheo nam, dù Tỳ-kheo nam mới thọ giới.

2. Tỳ-kheo ni không được cư trú ở nơi nào không có Tỳ-kheo nam.

3. Tỳ-kheo ni phải cầu giáo giới và hướng dẫn từ Tỳ-kheo nam mỗi nửa tháng.

4. Tỳ-kheo ni phải thọ giáo dưới sự chỉ đạo của Tỳ-kheo nam trước khi thọ giới lớn.

5. Tỳ-kheo ni phạm lỗi phải sám hối trước Tỳ-kheo nam và Tỳ-kheo ni.

6. Tỳ-kheo ni sau an cư kiết hạ phải làm lễ tự tứ trước Tỳ-kheo nam và Tỳ-kheo ni.

7. Tỳ-kheo ni không được hành xử trái giới luật đã quy định.

8. Tỳ-kheo ni không được dạy bảo hay chỉ trích Tỳ-kheo nam.

Những điều luật này được đặt ra nhằm duy trì sự trật tự và thanh tịnh trong Tăng đoàn, đồng thời thể hiện sự tôn trọng và lòng kính trọng của Ni đoàn đối với Tăng đoàn. Đây cũng là cách để bảo vệ và hướng dẫn Ni đoàn, giúp họ tu tập một cách đúng đắn và nghiêm túc.

Bà Mahapajapati trở thành đệ tử ni đầu tiên của Đức Phật, khởi đầu cho sự thành lập của Ni đoàn trong Phật giáo. Bà cùng 500 thể nữ khác, dưới sự dẫn dắt của Đức Phật và sự hướng dẫn của Tăng đoàn, đã sống đời sống xuất gia, tu tập theo giáo pháp và giới luật Phật dạy. Ni đoàn, với lòng kính trọng và sự nghiêm túc, đã trở thành một phần quan trọng của cộng đồng Phật giáo, góp phần vào việc truyền bá giáo pháp và giúp đỡ chúng sanh.

Việc Đức Phật chấp nhận cho phái nữ xuất gia không chỉ là một bước tiến quan trọng trong lịch sử Phật giáo mà còn khẳng định rằng con đường giải thoát và giác ngộ là mở rộng cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính. Sự kiện này chứng tỏ lòng từ bi và sự công bằng của Đức Phật, cũng như sự kiên trì và lòng khao khát học hỏi của bà Mahapajapati và những người phụ nữ cùng chí hướng.

Nhờ vào sự cống hiến và tinh thần tu tập nghiêm túc của bà Mahapajapati và Ni đoàn, Phật giáo đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng rãi khắp nơi, mang lại sự bình an và hạnh phúc cho vô số người. Sự xuất hiện của Ni đoàn không chỉ làm phong phú thêm giáo đoàn Phật giáo mà còn tạo ra những giá trị mới, góp phần xây dựng một xã hội bình đẳng và nhân ái.

Bát Kỉnh Pháp được Đức Phật đưa ra không nhằm phân biệt hay kỳ thị người nữ, mà thực chất là để bảo vệ và hướng dẫn Ni đoàn, giúp họ tu tập một cách đúng đắn và nghiêm túc. Trong bối cảnh xã hội Ấn Độ thời bấy giờ, việc phụ nữ xuất gia và sống đời sống tu hành là một điều rất mới mẻ và có thể gặp nhiều thách thức từ xã hội.

Chính vì vậy, Bát Kỉnh Pháp được thiết lập như một phương tiện để đảm bảo rằng Ni đoàn có thể phát triển trong sự hòa hợp và thanh tịnh, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn từ Tăng đoàn.

Thầy Pháp Nhật