Dục tốc bất đạt!

Con biết là con chưa thực sự Thấy ra nó mà chỉ là cái thấy thông thường của vô minh. Bản thân con cảm nhận mình bị vướng mắc và quẩn quanh ở đâu đó mà ko thoát được. Có phải con mong muốn quá nhiều hay dục tốc quá trong khi mình còn quá yếu ko?

Câu hỏi:

Thưa thầy,
Như con hiểu cái Thấy mà thầy hay nói ko phải là cái thấy thông thường mà là cái thấy của tuệ. Khi sân nổi lên con thấy mình hay phân tích đúng sai, dùng pháp học từ nghe giảng pháp để phán xét mình như đá đè cỏ vậy. Nếu ko xen pháp học vào mà chỉ nhìn nó con ko nhìn nổi, nó chỉ làm con mệt mỏi thêm và rối mù trong đó. Sân kéo dài nó càng tăng trưởng, làm việc thất niệm và dễ nổi sân lên với những việc tiếp theo sau đó.
Con thấy rất áy náy và mệt mỏi khi mình đổ năng lượng tiêu cực lên những người xung quanh khi cái sân vẫn còn hiện diện nhưng đè nén nó xuống càng ko phải cách, muốn thoát khỏi nó cũng ko phải cách.
Con xin thầy bắt bệnh giúp con.
Con xin tạ ơn thầy!

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Đúng là do dục tốc và chưa hiểu đúng pháp hành. Pháp hành không phải là áp dụng công thức mà là bí quyết phải ngộ ra mới được. Khi ngộ ra thì pháp hành thật đơn giản, nhưng con không tạo ra được cái ngộ đó, nó sẽ tự đến khi con bỗng nhiên vắng bặt lý trí của bản ngã. Cũng có khi con chỉ nhìn thấy một bậc giác ngộ thì điều đó sẽ xảy ra, như Yassa gặp Phật vậy.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh