Dục vọng khởi từ đâu?

“Mặc dù thân xác cũng có nhu cầu được nuôi dưỡng, nhưng ý tưởng thèm muốn cái này, cái kia là do tâm và nghiệp…”

 

thien-dinh_phatgioorgvn-1-1134-1034-3

Một số người cho rằng dục vọng khởi từ thân xác. Họ cho rằng tham ăn là do cái bụng, tham nhìn là do con mắt. Vậy nên, một số người cực đoan đã tìm cách hủy hoại thân xác mình để diệt dục. Kết quả là thân xác thì hư hoại, mà trí tuệ vẫn chưa khai mở, vẫn còn tham sân si, nên khi chết họ đi vào địa ngục trong khi dục vọng vẫn còn.

Đức Phật, Ngài đã thành đạo ngay trong thân xác của con người. Qua đó, ta thấy thân xác này thực sự không phải là chướng ngại cho sự tu tập và giác ngộ. Ma quỷ dù chúng không còn thân xác, nhưng vẫn đau khổ do còn dục vọng. Nếu cho rằng diệt đi thân xác này sẽ hết dục vọng, thì thật là sai lầm.

Thân xác này chỉ là phương tiện để tâm nương gá vào. Mặc dù thân xác cũng có nhu cầu được nuôi dưỡng, nhưng ý tưởng thèm muốn cái này, cái kia là do tâm và nghiệp. Do đó, muốn diệt dục thì phải tu tâm, sửa nghiệp chứ hành hạ thân xác sẽ chẳng có ích gì. Khi tâm tĩnh lặng thì dục không còn. Khi dục không còn thì nghiệp cũng hết.

Cao Thăng Bình