Dùng bùa chú hộ mệnh có tổn Phước không?

Lúc trước con bị người khác yểm bùa, rồi có nhờ Thầy pháp gỡ và Thầy pháp có cho con 1 lá bùa hộ mệnh. Con nghe nói làm vậy tổn Phước lắm, nên con có vào chùa làm lễ, và gửi bùa lại ở chùa, để trong 1 miếng vải nhưng không có đốt. Thầy cho con hỏi làm vậy có đúng không ạ!

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Cách nào mà bỏ đi được đều tốt. Tự mình hộ trì mình tốt hơn là nhờ bùa chú hộ trì.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh