Đừng để những suy nghĩ không lành khuấy động cuộc đời ta

Người ta chưa thể thương được bản thân khi vẫn còn để những suy nghĩ không lành làm tổn thương đến mình của ngày mai. Khi chưa thực sự thương được bản thân, thì cũng chưa thực sự thương được người.

“Chỉ khi nào loại bỏ được những suy nghĩ không lành, tâm mới được bình yên. Phải đến khi đó, mới thực sự thương được bản thân mình và những người chung quanh. Và cũng phải đến khi đó, mới không còn cảm thấy phiền não, dù cuộc sống ngoài kia thế nào”.

Đôi khi điều chúng ta cần thiết để giải quyết một bế tắc là không làm gì cả, không cố san bằng mọi thứ, không cố hơn thua, không cố đạp đổ đập phá, mà chỉ đơn giản là dừng lại, lắng nghe từng suy nghĩ của mình, buông bỏ, lòng thanh tịnh, rồi thấy vấn đề đã được giải quyết xong. Vì sự bế tắc đó, thực sự, đến từ trong suy nghĩ của mình.

Bình yên ở ngay trong đáy mắt mình

f6a4eb4549c5869bdfd4

Người ta không thể bình yên khi trong lòng vẫn còn nuôi dưỡng những suy nghĩ không lành.

Dòng sông không thể trong được khi nơi đầu nguồn còn vẩn đục.

Người ta chưa thể thương được bản thân khi vẫn còn để những suy nghĩ không lành làm tổn thương đến mình của ngày mai.

Khi chưa thực sự thương được bản thân, thì cũng chưa thực sự thương được người.

Ai cũng phải cần rất nhiều can đảm để lương thiện, cần rất nhiều can đảm để có thể thương người, cần rất nhiều can đảm để bình yên.

Khi những suy nghĩ không lành chưa được chuyển hóa, chúng sẽ còn ở lại, và khuấy động cuộc đời chúng ta mãi.

Vô Thường