Đường Tăng niệm chú gì khi trừng phạt Tôn Ngộ Không?

Câu chú do Quan Âm Bồ Tát chỉ dạy đã giúp Đường Tăng chế ngự được Tôn Ngộ Không trong thời gian cùng nhau đi thỉnh kinh. Vậy, câu chú đó rốt cuộc là gì mà khiến Hầu Tôn vô cùng khiếp sợ?

Quan Âm Bồ Tát đã đưa y một chiếc vòng kim cô bằng vàng tên là “Khẩn cô nhi”, hàm ý là một người trước hết phải nguyện ý quản chắc cái tâm của mình thì mới tính là bắt đầu chân chính tu luyện. Quan Âm Bồ Tát đội vòng kim cô lên đầu Tôn Ngộ Không với mục đích chế ngự tâm ma của khỉ đá.

Quan Âm Bồ Tát đưa vòng kim cô và bài niệm chú cho Đường Tăng để chế ngự tâm ma của Tôn Ngộ Không

Quan Âm Bồ Tát đưa vòng kim cô và bài niệm chú cho Đường Tăng để chế ngự tâm ma của Tôn Ngộ Không

Sau đó, Bồ Tát dạy cho Đường Tăng bài “Khẩn cô nhi chú” để chế ngự tâm ma của khỉ đá. Bồ Tát nói: “Đây lão còn có một bài chú gọi là “Định tâm chân ngôn”, bài ấy còn có tên nữa là “Khẩn cô nhi chú”. Ngài nhẩm cho thuộc, nhớ cho kỹ, chớ có tiết lộ cho ai biết. Lão sẽ đuổi kịp hắn, bảo hắn quay lại với ngài, rồi ngài đưa bộ mũ áo này cho hắn mặc. Nếu hắn không nghe lời sai bảo, ngài hãy niệm bài chú ấy, là hắn không dám hành hung và không dám bỏ đi nữa đâu”.

Trong Tây Du Ký, mỗi lần Đường Tăng niệm “khẩn cô nhi chú” là Tôn Ngộ Không “đau tưởng chết đi sống lại, quằn quại lăn lộn, đỏ mặt tía tai, hai mắt trợn ngược, thân mình tê dại”. Nỗi đau đớn của Ngộ Không khi bị niệm chú Kim Cô là ẩn dụ cho nỗi thống khổ giày xéo tâm can của con người trên hành trình tu luyện. Thế nên không ít khán giả luôn tò mò Đường Tăng niệm chú gì mà Tôn Ngô Không đau đớn như vậy?

Tại sao Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại nhưng vẫn phải phục tùng Đường Tăng?

Mỗi lần Đường Tăng niệm chú, Tôn Ngộ Không đều rất đau đớn

Mỗi lần Đường Tăng niệm chú, Tôn Ngộ Không đều rất đau đớn

Thực ra, nội dung rất đơn giản, chỉ gồm 6 chữ, “唵(weng),嘛(mā),呢(nī),叭(bēi),咪(mēi),吽( hōng)”. 6 chữ này có nguồn gốc từ tiếng Phạn, là thần chú của Quan Thế Âm Bồ Tát. Dù ngắn gọn 6 chữ nhưng chứa đựng tinh túy của 84.000 phương pháp do Đức Phật dạy. 6 chữ này dịch ra tiếng Trung chỉ gồm 4 chữ rất dễ hiểu: thanh tịnh trí tâm (để trí óc và tâm thanh tịnh).

Sau này, ba lần đánh Bạch Cốt Tinh bị Đường Tăng giận dữ đuổi đi, Tôn Ngộ Không đã xin thầy niệm “túng cô nhi chú” để cởi chiếc vòng kim cô ra. Đường Tăng cả sợ nói: “Ngộ Không, khi ấy Bồ Tát chỉ trao cho ta bài chú “khẩn cô nhi”, chứ không có bài chú “túng cô nhi” nào cả”. Chỉ đến khi thầy trò Đường Tăng đặt chân lên đất Phật, thỉnh kinh thành công thì chiếc vòng kim cô trên đầu Tôn Ngộ Không mới tự động biến mất.

Đoàn Hòa