Đường Tu

Kính Bạch Thầy, Con kính xin trình pháp Thầy ạ.

Thầy cho vé, chỉ lên đường giác ngộ
Vé trong tay, vẫn phiền não trầm luân!
Muốn giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ
Miệt mài tu mong sớm đạt tâm an.

Đôi khi nếm được chút hương an lạc
Chỉ thoảng qua, đành quay lại luân hồi
Trong ngụp lặn, càng ước mơ được thở
Một hơi dài thanh thản – một hơi thôi!

Khi thấy đó là quãng đường thuận pháp
Sẽ dần buông tướng tác ảo vọng cầu
Bớt bám víu vào cái ta ảo tưởng
Bớt mãi tìm phương pháp triệt khổ đau

Rồi sẽ có một ngày trong rỗng lặng
Lời dạy Thầy tịnh chiếu thấm tâm sâu
Thấy rõ pháp đến đi qua tánh biết
Thấy đang là – vạn pháp vốn nhiệm mầu.

Vui, khổ đến chỉ biết vui hay khổ
Dặn lòng không sân khổ chẳng tham vui
Khi bản ngã trói buộc vào phiền não
Buông thư nhìn ảo tưởng tự dần trôi.

Con thành kính chúc sức khỏe và chúc Thầy ngủ ngon.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Sādhu lành thay! Hay lắm!

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh