Gia đình hòa hợp ngát hương phúc lành

Năng lượng của sự trân trọng giữa các thành viên trong gia đình phải được xây dựng và nuôi dưỡng mỗi ngày, ai trong gia đình cũng đều có cảm giác an toàn khi chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình.

 

Nghệ thuật nâng cao tầng số rung động năng lượng và xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình luôn có không khí yêu thương, tươi vui và ấm áp là thiết lập một môi trường có những chất liệu trên.

Ta phải tạo dựng được một môi trường gia đình mà những thành viên có thể mở lòng trò chuyện với nhau một cách tự nhiên, và luôn có cảm giác được lắng nghe được thấu hiểu.

Năng lượng của sự trân trọng giữa các thành viên trong gia đình phải được xây dựng và nuôi dưỡng mỗi ngày, ai trong gia đình cũng đều có cảm giác an toàn khi chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Phật hóa gia đình

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mỗi thành viên đều biết lắng nghe và hiểu về nhu cầu và suy nghĩ của mỗi thành viên khác trong gia đình, và cũng biết chịu trách nhiệm cho các quan điểm của bản thân.

Tránh sử dụng lời nói phán xét hoặc tức giận khi gặp phản hồi hoặc suy nghĩ khác với của mình, mà hãy cố gắng giải quyết các vấn đề một cách hợp lý, hòa nhã và công bằng.

Tạo cơ hội cho các thành viên trong gia đình để chia sẻ và kết nối với nhau, chẳng hạn như qua các hoạt động gia đình hoặc kỳ nghỉ cùng nhau. Hãy cùng nhau trong cả thành công và thất bại, và hãy hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Trong xây dựng mối quan hệ tốt trong gia đình, việc lắng nghe là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nếu ta nghe và hiểu đối phương, họ sẽ cảm thấy được tôn trọng và quan tâm. Và khi lắng nghe sâu ta sẽ có thể hiểu được không những những điều người kia nói mà còn có thể hiểu được cả những điều người kia không nói.

Để quan hệ giữa ta và gia đình của ta trở nên tốt hơn, ta phải biết cách nhận lãnh trách nhiệm cho các vấn đề và cùng nhau giải quyết các vấn đề trong tình thần hòa hợp, yêu thương.

Trong khi giải quyết vấn đề ta nhớ phải luôn thể hiện sự tôn trọng và trân trọng người kia, vì tôn trọng và trân trọng là hai yếu tố quan trọng trong xây dựng mối quan hệ tốt trong gia đình.

Hãy tôn trọng tất cả thành viên trong gia đình và trân trọng sự quan tâm và sự hỗ trợ của họ. Điều này sẽ giúp ta gắn kết với gia đình và tạo ra những kỷ niệm tốt đẹp ngay hiện tại và cả cho tương lai.

Bạn hãy hình dùng xem, nếu các thành viên trong gia đình đều có thể thực hành những điều trên thì năng lượng và không khí gia đình sẽ rất tuyệt vời.

Lắng nghe suy nghĩ của nhau

Tôn trọng nuôi dưỡng nhịp cầu yêu thương

Bao dung, tha thứ con đường

Gia đình hòa hợp ngát hương phúc lành.

Pháp Nhật