Giải phóng chính mình khỏi mọi niềm tin giới hạn

Hỏi: Tại sao cùng một bài giảng, cùng một câu chuyện hay cùng một vấn đề mà những người nghe lại tiếp nhận chúng theo rất nhiều hướng khác nhau?

 

434053912_462500866437597_4593912112557001433_n

Đáp:

Điều này xảy ra là bởi vì hệ niềm tin của mỗi người được cài đặt một cách khác nhau.

Hệ niềm tin hay nói tắt là niềm tin của mỗi người chính là bộ lọc trong tâm trí để chỉ nhận lấy những thông tin mà ta tin là đúng với hệ niềm tin được cài đặt và loại bỏ tất cả những thông tin mà ta nghe. Và dĩ nhiên mỗi người có một hệ niềm tin khác nhau nên bộ lọc thông tin của mỗi người cũng khác nhau.

Vì bộ lọc thông tin của mỗi người khác nhau nên cùng một bài giảng, một câu chuyện hay một sự kiện mỗi người sẽ tiếp nhận theo cách khác nhau.

Hầu như tất cả mọi hành vi, thái độ và quyết định của bạn điều được dẫn lối bởi niềm tin trong bạn một cách vô thức. Bạn không phải lúc nào cũng tin vào những gì bạn thấy nhưng có một điều lạ là bạn luôn thấy những điều mình tin. Chính điểm này tạo ra rất nhiều tri giác sai lầm, hiểu lầm trong đời sống nếu các giá trị niềm tin trong ta đặt sai chỗ, hoặc ta có niềm tin lệch lạc về một điều gì đó.

Và khi hệ niềm tin trong bạn (chưa biết đúng hay sai) đã được cũng cố vững chắc rồi thì điều gì sẽ xảy ra? Điều xảy ra là bạn sẽ luôn loại bỏ những thông tin trái ngược với niềm tin của bạn và sẵn sàng bất chấp những bằng chứng khách quan khác nói lên rằng niềm tin của bạn đang có chưa hẳn là đúng hoàn toàn. Đây cũng là sự giải thích tuyệt vời cho một số người trở nên cuồng tín bởi một ý thức hệ nào đó hay một chủ thuyết nào đó.

Vì vậy chúng ta cần phải thật sự mở lòng ra và lắng nghe chân thành mới có cơ hội phá bỏ niềm tin cũ là những rào cản ngăn trở ta phát triển đời sống tinh thần, vật chất và tâm linh.

Và khi thấy một điều gì đó xảy ra ta đừng vội kết luận liền mà luôn hỏi lại chính mình rằng “ những điều ta thấy, nghe có thật sự chắc chắn đúng chưa hay chỉ là sự bóp méo của thực tại từ hệ niềm tin giới hạn của ta?”

Làm được điều này thường xuyên bạn sẽ giải phóng chính mình khỏi mọi niềm tin giới hạn, khuông sáo và mở ra cho bạn một chân trời mới về những niềm tin tích cực không giới hạn của chính bạn và đánh thức toàn bộ những tài năng và phẩm chất phi thường trong con người bạn mà bạn cũng sẽ không ngờ rằng mình lại có những phẩm chất tuyệt vời ấy.

Đúng vậy! Bạn là một người thật sự tuyệt vời và phi thường và bạn có thể làm được bất cứ điều gì bạn mong muốn khi điều ấy có lợi cho chính bạn và cho mọi người.

Chớ nên tin vào một người

Thầy Pháp Nhật