“Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời” có nghĩa là gì?

Hỏi: Người xưa nói “Giang sơn dễ đổi, Bản tánh khó dời” là có ý gì vậy ạ? Phải chăng ngụ ý là con đường tu tập sinh tuệ, vô ngã, Niết-bàn là tinh vi, vô cùng khó khăn gian khổ, lâu dài?

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Ý nói tính khí của mỗi người một khi đã tập nhiễm thành lề thói thì khó mà sửa chữa được.

Niết-bàn không khó thấy mà khó vì bị che lấp bởi tập khí quá sâu dày nên không thấy được mà thôi.

Cách nhận diện và chuyển hóa tập khí

HT. Viên Minh