Giao tiếp với tiềm thức bằng cách vui với niềm vui người

Tuỳ hỷ với thành công, niềm vui của người cũng là một cách giao tiếp với tiềm thức mạnh mẽ.

 

Khi ta vui được với niềm vui của người thì tiềm thức lập tức đón nhận thông điệp rằng “ta đang mong muốn thành công như thế” và tiềm thức với quyền năng vô hạn sẽ thực thi điều ấy ngay.

Tập tìm cái tốt của người để tùy hỷ

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Còn khi ta có sự ganh tỵ với người thì tiềm thức đón nhận thông điệp rằng “ta không muốn thành công như thế ấy” và tiềm thức cũng sẽ thực thi mệnh lệnh này.

Trong số chúng ta có rất nhiều người có tính hay ganh tỵ với người khác, hay luôn muốn kéo người khác xuống vị trí bằng mình hay thấp hơn mình thì mới chịu. Còn thấy ai đó thành tựu một điều gì thì liền không vui.

Và chính vì hành xử theo lối này nên người này cũng sẽ không bao giờ có được sự thành công như ý muốn, sự thành công vượt bậc và luôn gặp những trở ngại trên bước đường thành công. Và đây cũng chính là sự vận hành của tiềm thức!

Vì thế hãy vui với thành công của người, và tác thành giúp đỡ cho người thành công như ý nguyện rồi thành công sẽ đến ta một cách dễ dàng.

Hãy giúp người thành công

Hoan hỷ thành công người

Rồi ta cũng sẽ được

Tất cả mọi thành công