Giây phút tiễn biệt thiêng liêng

Tôn giả Sundari Nanda cùng các vị Thánh Ni đã để lại lời từ biệt vừa sâu sắc vừa thiêng liên đáng giá hơn vạn lời nói. Đó chính là sự xiển dương chánh Pháp huy hoàng nhất bằng những kết quả tuyệt đối vĩ đại trọng thiền định.

 

Vào những ngày tháng cuối cùng trong hành trình giáo hóa của mình, Thế Tôn thông báo đến đại chúng là không còn bao lâu nữa Người sẽ nhập Niết Bàn. Ai nấy đều hết sức trân quý từng giây phút được ở bên Đức Phật.

Một buổi sáng, chúng Tỳ kheo Ni gồm Tôn giả Khema, Tôn giả Sundari Nanda cùng 8 vị Tôn giả khác dẫn theo 500 Tỳ kheo Ni đến gặp Đức Phật. Khi ấy Tôn giả Khema, Thượng thủ của 500 Tỳ kheo Ni, bạch Phật rằng: “Chúng con nghe Người không bao lâu nữa sẽ diệt độ. Với tất cả niềm quý kính của mình, chúng con không nỡ thấy Thế Tôn và Tôn giả A Nan diệt độ trước. Cúi mong Thế tôn cho phép chúng con được diệt độ trước Người. Chúng con nay vào Niết bàn chính là đúng thời.”

Tại sao nhập Niết bàn lại có hiện tượng phi thường?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thế Tôn im lặng hứa khả, hơn 500 vị Tỳ kheo Ni liền đến đảnh lễ dưới chân Người lần cuối cùng với trọn niềm tôn kính thiết tha, sau đó lui trở về thất của mình. Đến nơi, mỗi vị trải tọa cụ trên đất trống, ngồi bắt chân kiết già. Với định lực thâm sâu của một vị A La Hán, các vị xuất nhập từng mức thiền định vi diệu trước khi xả bỏ thân xác, nhập vào Niết Bàn.

Với sự ra đi như thế, Tôn giả Sundari Nanda cùng các vị Thánh Ni đã để lại lời từ biệt vừa sâu sắc vừa thiêng liên đáng giá hơn vạn lời nói. Đó chính là sự xiển dương chánh Pháp huy hoàng nhất bằng những kết quả tuyệt đối vĩ đại trọng thiền định. Đó cũng là lòng biết ơn chân chính nhất gửi đến Thế Tôn, qua việc thành thục những điều Ngài dạy. Và cuối cùng, đó là bài học không lời cho hậu thế muôn đời noi theo.

Khi ấy trời đất rúng động, tứ bề có gió mát nổi lên. Chư Thiên trên các tầng trời tấu nhạc vang trầm, từng giọt nước mắt rơi xuống tiễn đưa. Các vị Thiện thần rải bột hoa ưu bát và chiên đàn khiến cả một vùng trời nơi các vị Tỳ kheo Ni nhập diệt tỏa hương thơm ngát…

TT. Thích Chân Quang