Hai lợi ích lớn của việc ăn chay

Cố Thuận Chi là một nhân sĩ đức độ, ăn chay trường. Một hôm nọ, ông nằm ngủ thì ngủ luôn bảy ngày đêm, làm cho gia đình vô cùng lo âu sợ hãi.

 

Sau khi tỉnh giấc, ông kể lại mọi việc cho người khác nghe:

– Quả thật là một chuyến hành trình đầy ý nghĩa với tôi. Tự nhiên ta đang ngủ thì có người đến rủ tôi đi. Và rồi chúng tôi đi đến một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Tại đó có rất nhiều người đến nghe kinh. Giảng đường phía trước thì giảng về kinh Kim Cang, còn giảng đường phía sau giảng về kinh Báo Ân.

Có một vị Cao Tăng giảng kinh Báo Ân, lúc kết thúc buổi giảng đã dạy rằng:

– Người cư sĩ tại gia ăn thịt thì điều tiên quyết là phải cố gắng giữ gìn giới không được sát sinh. Người thực hành được như thế sẽ có hai lợi ích lớn: một là để siêu sinh cho cha mẹ, hai là để tiêu trừ nghiệp chướng cho bản thân. Đối với Phật tử đã phát tâm ăn chay trường thì phải giữ lập trường cho vững chắc.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Kế đó, Pháp sư Đạo Quang đã dẫn ông đi xem một cảnh tượng mà khi mới thấy, ai cũng phải giật hồn kinh hãi, đó chính là một cái hồ đầy máu. Chính giữa cái hồ có một người đàn bà đang khóc lóc thảm thiết, trên thân bà có vô số con ốc, con giun đang bò đi bò lại. Pháp sư giải thích rõ ràng:

– Mẹ của ông trong kiếp này nhờ vào công đức ăn chay, làm thiện của ông mà được siêu sinh. Song, đối với người đàn bà đang ngồi trong hồ kia chính là mẹ của ông kiếp trước. Do lúc sinh tiền chỉ thích ăn thịt vịt nên mới phải chịu quả báo như thế. Nếu ông thật sự hiếu thuận muốn cứu bà ta thoát nạn khổ báo thì phải cố gắng tụng Đại Bi và chú Vãng Sinh.

– Đó chính là giấc mộng của tôi vậy.

Từ đó về sau, Cố Thuận Chi ngày càng tin sâu công đức của việc ăn chay là có thật. Hơn thế nữa, người ăn chay lại có được phước báo rất lớn.

Trích: Thương yêu sự sống (The Love Of Life)

Tác giả: G.B. Talovick

Người dịch: Thích Tâm An