Hạnh phúc không nằm trong thỏa hiệp với một mối quan hệ tình yêu

Con chào Thầy. Vì quá khổ về tinh thần nên con có tìm hiểu xem tại sao mình khổ, trước một mối tình nào con cũng đều thất bại. Có chồng rồi li dị, có bạn trai rồi cũng chia tay, sao con khổ về tình cảm quá thưa Thầy!

Hỏi: 

Con cũng đã đến thiền viện Viên Không tại Bà Rịa, được sư cô trụ trì tặng mấy cuốn sách, trong đó có cuốn Sống Trong Thực Tại, con vẫn đang đọc.

Hiện tại con thấy trong con ngổn ngang quá, không biết mình muốn gì và phải làm gì? Thầy giúp con với. Con cám ơn Thầy.

Tình yêu đích thực cần bốn yếu tố quyện hòa

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đáp: 

Ngổn ngang của con chỉ là sự mâu thuẫn giữa cái không như ý và cái muốn được như ý trong tình yêu hơn là thấu rõ bản chất tình yêu là gì. Nghĩa là con cứ cho tình yêu là…, phải là… hoặc sẽ là… hơn là thấy ra bản chất của tình yêu như nó đang là nơi chính con và trong cuộc sống.

Tại sao con không xem tình yêu là bài học giác ngộ ra sự thật của nó trong đời sống, mà chỉ muốn tình yêu như ý muốn của mình? Hãy trở về trọn vẹn trong sáng thấy ra thực tại đang là, không thêm bớt gì cả thì con sẽ thấy hạnh phúc ở ngay đó chứ không phải tìm kiếm trong thỏa hiệp với một mối quan hệ tình yêu nào.

HT. Viên Minh