Hạnh phúc là gì và cuộc sống là gì? Giác ngộ là gì?

Theo kinh nghiệm của riêng tôi, chúng ta cảm thấy toại nguyện, tĩnh lặng là hạnh phúc, và hạnh phúc là hạnh phúc! Mọi người đang cố gắng để đạt được hạnh phúc.

0

Cây cỏ có sự sống, nhưng tôi không chắc là chúng có cảm giác hay không.

Chúng ta, trái lại, kinh nghiệm khổ đau và vui sướng. Khi chúng ta nói về chúng sinh, chúng ta liên hệ đến những tạo vật có sự sống cũng như những kinh nghiệm đớn đau và khoái lạc của chúng.

Giác ngộ, như tôi đã đề cập một cách vắn tắt trước đây, là sự hiểu biết hoàn toàn – không si mê và không chướng ngại.

Tâm vi tế của chúng ta – điều mà chúng ta gọi là linh quang – có mọi khả năng để đạt đến giác ngộ và sự tỉnh thức tròn vẹn.

Nhưng bây giờ, do bởi si mê, có nhiều chướng ngại trên bộ mặt của sự tỉnh thức hoàn toàn.

Khi tất cả nhân tố tiêu cực biến mất, năng lực hay sức mạnh của tỉnh thức được phát triển hoàn toàn và đấy là những gì chúng ta gọi là Giác ngộ.

Đức Đạt Lai Lạt Ma