Hạnh phúc – Niết bàn ngay trong hiện tại

Niết bàn không phải là một cái cõi mà là một trạng thái của tâm. Khi tâm nhẹ nhàng, không chạy theo bất cứ một sự mong cầu nào nữa, hạnh phúc với những gì đang có, dù cho khổ đau đang có mặt, chúng ta vẫn có khả năng chấp nhận nó với nụ cười, đó là Niết bàn.

 

Vậy thì bạn có thể an trú Niết bàn trong cuộc đời này. Khi một người đã thoát khỏi cái nóng giận của mình thì người đó đã thoái khỏi luân hồi của cái giận, tâm của họ mát mẻ và như vậy là họ an trú được Niết Bàn ngay trong giờ phút đó. Khi bạn chỉ muốn làm những điều thiện, điều lành, sống cho tốt để mong có được hạnh phúc trong kiếp sau hay ở nơi một cõi Niết bàn nào đó. Chính sự mong cầu này, sự chờ đợi này làm cho bản thân bạn mệt mỏi, chán đời, không có nhiều hạnh phúc nơi những gì mà bạn đang có. Vì vậy mà càng mệt mỏi thì càng không có hạnh phúc và càng không có hạnh phúc thì bạn sinh ra chán đời, chán cuộc sống. Nếu không có hạnh phúc ngay đây và bây giờ thì khó mà có thể có được hạnh phúc trong tương lai vì tương lai là một xâu chuỗi dài của hiện tại.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Bây giờ bạn nên học cách dừng lại để sống hạnh phúc với những gì mà bạn đang có, học chăm sóc lấy thân thể. Trong thân thể của mình có rất nhiều sự mầu nhiệm, ví dụ như hơi thở chẳng hạn. Khi bạn đang ngồi trên ghế hay nằm thư giãn trên giường mà bạn chú ý đến hơi thở vào, thở ra và biết rất rõ ràng đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra thì bạn đã có được một ít chất liệu bình an cho tâm mình rồi.

Bể tu và bể học mênh mông nhưng chỉ có một vị: đó là vị giải thoát. Nếu bạn càng học và thực tập lời Phật dạy mà bạn càng thấy mình buông bỏ được nhiều gánh nặng là bạn học đúng. Còn học và thực tập mà thấy mình ngày càng nặng nề là không đúng. Đây là kim chỉ nam cho người học Phật.

 

 Ngọc Hoa