Hạnh phúc viên mãn, bình an tuyệt đối

Trong cuộc đời này có điều gì đem đến cho chúng ta bình an tuyệt đối và hạnh phúc viên mãn không? Nếu có thì đó là cái gì?

Cả cuộc đời một con người dường như chỉ đi tìm kiếm hai chữ hạnh phúc và bình an. Nhưng vì không biết con đường nào để dẫn đến hạnh phúc và bình an một cách bền vững và chắc chắn nên trên thế gian có nhiều ngã rẻ, nhiều con đường (đạo).

Có người thì đi tìm hạnh phúc và bình an qua tiền tài, danh vọng. Người khác thì đi tìm kiếm hạnh phúc và bình an qua sự cầu nguyện, qua chú thuật. Một số người khác thì đi tìm bình an và hạnh phúc trong rừng thẳm, trên núi cao. Còn một số người khác nữa thì đi tìm hạnh phúc và bình an nơi sự khổ hạnh, nơi tôn giáo, tín ngưỡng…

Vậy ở đâu mới thật sự có bình an và hạnh phúc viên mãn?

Câu trả lời là ngay tự thân của mỗi chúng ta. Ngay giây phút đang là.

Sự bình an vững chắc trong tâm

73256361_1002982113385935_5219025356501024768_n

Chính ngay giây phút đang là này ta mới nhận ra có một cái gì đó sâu xa vượt thoát tất cả mọi ý niệm, kể cả ý niệm hạnh phúc và bình an, ngay giây phút đang là này dường như có một điều gì đó có ý nghĩa to lớn, tuyệt đối vượt thoát không gian và thời gian tuy vậy đang có mặt sáng ngời trùm khắp vũ trụ này.

Một khi ta nhận ra được điều này ta có thể đạt được hạnh phúc miên viễn và bình an tuyệt đối.

thông qua thân thể này ta sẽ nhận ra được điều ấy nhưng chắc chắn điều ấy không phải là thân thể này. Vì thân thể này ngắn ngủi, hữu hạn còn điều ấy thì miên viễn, vô sanh bất diệt. Điều ấy chính là bản chất chân thật của mỗi chúng ta.

Nhưng vì sao chúng ta không nhận ra được bản chất chân thật của chính mình, ta không nhận ra được là bởi vì ta đồng nhất con người chân thật của mình với tấm thân hữu hạn này, với những ý nghĩ lao xao trong tâm trí, với những tình huống đang diễn ra trong giây phút đang là.

Vì đồng nhất như thế nên trong cuộc sống ta thường dễ bị cuốn trôi theo các đối tượng của năm giác quan đó là âm thanh, màu sắc, mùi hương, vị nếm và xúc chạm.

Và cũng chính sự đồng nhất này mà ta đã hình thành nên một cái tôi ảo tưởng biệt lập với tất cả mọi thứ. Trong khi con người chân thật của mỗi chúng ta không hề có một lằn nhỏ ngăn cách với thực tại đang là trùm khắp pháp giới này.

Mỗi chúng ta chính là bản chất linh thiêng sáng ngời đang luôn đang hiện hữu nhưng vì cái tôi ảo tưởng do tâm trí tạo nên đã ngăn cách con đường trở về và vì thế ta bị trôi lăn xuyên qua bao nhiêu kiếp sống.

Ngày nào mà mỗi chúng ta chưa tìm ra, nhận thấy con người chân thật của chính mình thì ngày đó ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc viên mãn và bình an tuyệt đối.

Pháp Nhật