Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên (1923-1987)

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên tại tịnh xá Ngọc Phương

Trang nghiêm lễ tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên tại tịnh xá Ngọc Phương

 

 Sáng nay, 19-3-Giáp Thìn (27-4), tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM), Ni giới hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 37 năm ngày viên tịch của Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ.

 

Chứng minh lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm chứng minh hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Thích Giác Pháp, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ; Ni trưởng Tân Liên, Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ; cùng chư Tăng, Ni các miền tịnh xá và Phật tử tham dự lễ tưởng niệm.

Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm
Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm

Tại buổi lễ, Ni trưởng Tín Liên cung tuyên sơ lược tiểu sử Ni trưởng Huỳnh Liên.

Theo đó, Ni trưởng Huỳnh Liên thế danh Nguyễn Thị Trừ, sinh năm 1923 tại làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). Sinh trưởng trong một gia đình thâm Nho, đạo đức và tin Phật. Ngày mùng 1-4-1947, sau khi nghe Tổ sư Minh Đăng Quang thuyết pháp, Ni trưởng đã xin được xuất gia và được ngài chấp nhận.

Hôm sau, Ni trưởng cùng ba bạn đồng hành được ngài chứng minh cho xuất gia truyền thọ giới pháp, y bát, làm Tỳ-kheo Ni tại Linh Bửu tự với pháp danh Huỳnh Liên, Bạch Liên, Thanh Liên và Bửu Liên. Ni trưởng được Tổ sư Minh Đăng Quang thọ ký làm Trưởng tử Ni để hướng dẫn Ni chúng tu học và hành đạo.

Với hạnh nguyện làm chiếc thuyền từ chở chuyên phái nữ, trong suốt 40 năm thực hành hạnh nguyện độ sanh (1947-1987), Ni trưởng đã cùng quý Trưởng lão Ni trải bước hóa duyên hành đạo khắp hai miền Nam, Trung.

Ni trưởng Thích nữ Tín Liên cung tuyên sơ lược tiểu sử Ni trưởng Huỳnh Liên
Ni trưởng Thích nữ Tín Liên cung tuyên sơ lược tiểu sử Ni trưởng Huỳnh Liên

Từ đó có hàng trăm ngôi tịnh xá được thành lập, hàng ngàn Ni chúng và tín đồ Phật tử tu học theo hệ phái. Ni trưởng cũng nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người nghèo khó… Bên cạnh đó, Ni trưởng đã tích cực hưởng ứng các phong trào đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoài ra, Ni trưởng còn để lại cho đời, cho đạo những áng thơ văn đủ thể loại, từ văn vần đến văn xuôi với nội dung phong phú, đậm đà bản sắc quê hương và đạo pháp.

Ni trưởng là vị Ni đầu tiên được suy cử vào Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, từ lúc Giáo hội thành lập cho đến khi viên tịch (1981-1987).

Để ghi nhận những cống hiến lớn lao của Ni trưởng cho đạo pháp và dân tộc, Nhà nước và GHPGVN đã tặng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen, huy hiệu và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Ni trưởng viên tịch vào lúc 16 giờ 20 phút ngày 19-3-năm Đinh Mão (1987).

Hòa thượng Thích Giác Pháp ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Giác Pháp ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ tại buổi lễ tưởng niệm, Hòa thượng Giác Pháp đã tán thán tinh thần tri ân báo ân của Ni giới hệ phái Khất sĩ đối với Ni trưởng Đệ nhất Ni giới của hệ phái. Qua đó, Hòa thượng sách tấn đến Ni giới, những thế hệ tiếp nối phải noi theo gương hạnh của Ni trưởng, phụng sự một cách chân thành nhất, mới là thể hiện trọn vẹn sự biết ơn dâng lên cúng dường Ni trưởng.

Tại buổi lễ chư tôn giáo phẩm, chư Ni đã dâng hương và tụng thời kinh ngắn tưởng niệm 37 năm ngày viên tịch của Ni trưởng Huỳnh Liên. Chư Ni hệ phái thành kính dâng trầm, dâng hoa cúng dường lên giác linh Ni trưởng Đệ nhất Ni giới hệ phái Khất sĩ.

Chư tôn đức tưởng niệm
Chư tôn đức tưởng niệm
Ni trưởng Thích nữ Tân Liên, Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ, cùng chư Ni thành kính dâng hương tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Ni giới của hệ phái
Ni trưởng Thích nữ Tân Liên, Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ, cùng chư Ni thành kính dâng hương tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Ni giới của hệ phái
Chư Ni tưởng niệm
Chư Ni tưởng niệm
Thành kính
Thành kính
Dâng trầm cúng dường
Dâng trầm cúng dường
Đông đảo Phật tử về tịnh xá Ngọc Phương tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên
Đông đảo Phật tử về tịnh xá Ngọc Phương tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên
Trước đó tại chánh điện tịnh xá Ngọc Phương, Ni sư Thích nữ Phụng Liên đã có thời pháp thoại cho cư sĩ Phật tử
Trước đó tại chánh điện tịnh xá Ngọc Phương, Ni sư Thích nữ Phụng Liên đã có thời pháp thoại cho cư sĩ Phật tử
    Phật tử nghe pháp
    Phật tử nghe pháp
    Chư Ni thực hiện trì bình khất thực tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên - Ảnh: Liên Tâm
    Chư Ni thực hiện trì bình khất thực tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên – Ảnh: Liên Tâm