Hiền như cọp

Cọp dữ, vì cọp ăn thịt người. Nhưng, ta có thể bảo con người hiền hơn cọp chăng? Không hẳn.. Vì con người chỉ hiền hơn cọp, khi lòng tham và cơn giận vắng mặt nơi tâm họ. Nếu lòng tham và sự giận dữ có mặt nơi lòng người, thì con người không phải hiền hơn cọp đâu nhé!

 

Vì lòng tham mà con người tàn hại lẫn nhau, tàn hại luôn cả muôn vật và thiên nhiên. Và vì lòng tham cũng như cơn giận có mặt trong lòng người, mà chiến tranh giữa con người và con người xảy ra liên tục, sự bắn giết có mặt khắp nơi.

Những vũ khí tối tân hiện đại, các nhà khoa học chế tạo để làm gì, nếu không phải là để giết hại con người hàng loạt?

Cọp ăn thịt người, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người bị cọp ăn? Trong lúc đó trong xã hội con người, tiêu thụ một ngày bao nhiêu thịt và biết bao sinh mạng chết bởi con người, kể cả đồng loại?

Lòng tham và sự sợ hãi

192652193_2618444778457117_5339769103178011810_n

Nhưng, ta thử hỏi con người đã làm gì cho nhau? Trong xã hội người, vợ chồng ly dị, anh em sống không thuận thảo với nhau, con cái bất hiếu cha mẹ, cha mẹ than trách con cái, thầy trò không chân thật với nhau, quan dân lừa phỉnh nhau, người mua kẻ bán đưa đẩy dối gạt nhau,…

Cọp tuy dữ, nhưng nó ăn no lại nằm. Nhưng, trong xã hội con người ăn no có ai chịu nằm yên không nhỉ?

Cọp tuy dữ, nhưng khi ta vứt mồi cho nó ăn no, thì nó lại nằm yên, nó không thèm đếm xỉa đến những miếng mồi ta vứt cho nó nữa. Vứt mồi cho cọp ăn no, ta có thể ngồi chơi với cọp mà không bị cọp hại.

Nhưng con người ta cho ăn no, ta cho ăn ngon, mặc đẹp, cho chức tước, quyền hành không hẳn họ đã ngồi chơi với ta đâu, mà một đôi khi họ còn hại ta để tiếm quyền và lợi nữa đấy!

Vậy, người hiền hay cọp hiền? Cop dữ, nhưng nó không có khả năng tạo thêm nghiệp dữ cho nó, mà cái dữ của nó là cái dữ theo bản năng mà không phải là cái dữ của tác nghiệp.

Con người hiền hơn cọp, nhưng con người lại có khả năng tạo ra nghiệp dữ hơn cọp, như vậy sao mà ta gọi là con người hiền?

Con người thật sự là hiền, khi nào lòng tham cơn giận dữ nơi tâm họ không còn và nếu nó còn thì ta không thể bảo con người hiền hơn cọp được!

Lòng tham và cơn giận dữ đã biến con người là một sinh vật gian ác và tàn bạo hơn bất cứ một sinh vật nào đang có mặt ở trên trái đất nầy.

Vì vậy, cọp dữ mà hiền, người hiền mà dữ. Hiền và dữ như vậy, đều là nạn nhân của vô minh, nên thật đáng thương thay!

HT. Thích Thái Hòa