Hiểu quán vô thường như thế nào?

Nhưng con không biết cụ thể phải quán Vô thường như thế nào? Vì nó không có hình tướng, chỉ có khái niệm trên mặt ngữ nghĩa thôi. Kính mong Thầy chỉ dạy cho con.

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy.
Con thấy trong thiền quán có những đề mục để quán như: sự thở, vô thường, bất tịnh, quán từ bi v.v… Con muốn tập quán vô thường (do con biết mình còn nhiều tham sân si quá).
Trân trọng tri ân Thầy. Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh để hướng dẫn Phật tử chúng con tinh tấn trên con đường tu tập.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Ngược lại, quán vô thường hoàn toàn không qua khái niệm ngôn từ để suy nghĩ, tưởng tượng mà là quan sát hiện tượng thật ngay trong cuộc sống hàng ngày. Chứng kiến những hiện tượng đó đang xảy ra bên trong cũng như bên ngoài để thấy bản chất vô thường của mọi sự mọi vật khiến tâm đoạn giảm tà kiến và tham ái. Đó mới là quán vô thường.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT. Viên Minh