Hiểu thế nào về tái sinh

Đó là quy trình tái sinh hay bắt đầu một “đời sống khác” mà quan niệm dân gian thường gọi đó là linh hồn đi đầu thai vào thân xác khác. Nói đúng hơn là “dòng Hữu Phần đi tìm một bình chứa mới” đúng ko ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ.

 

Câu hỏi:

Thưa Thầy, xin cho con hỏi, con hiểu như thế này có đúng về tái sinh không ạ: Các hành động, suy nghĩ tạo thành nghiệp và tất cả “chứa đựng” trong dòng hữu phần, khi thân này chết đi, dòng hữu phần sẽ tách khỏi bằng tử tâm và “di chuyển” sang một thân khác nhờ vào duyên của “cận tử nghiệp và kiết sinh thức”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trả lời:

Khái quát thì nói như vậy là đúng, tuy nhiên không hẳn là  “dòng Hữu Phần đi tìm một bình chứa mới”. Thực chất vi tế hơn nhiều, vì “bình chứa mới” này không phải có sẵn ở đâu đó cho dòng Hữu Phần đi tìm, mà nó cũng được hình thành bởi nghiệp lực khác nhau của mỗi người đã lưu giữ và chuyển biến theo luật nhân quả trong dòng chảy của Hữu Phần.

Ví như một hạt mít, tuy cây mít cũ đã chết, nhưng dòng sự sống (ví như Hữu Phần) của cây mít vẫn tiếp diễn trong hạt mít đó và nó bắt đầu đời sống của một “cây mít mới”. “Cây mít mới” này không có sẵn để hạt mít tìm vào, mà “cây mít mới” này đang hình thành từ chính hạt mít đã chứa sẵn nội dung mà cây mít trước đã tạo ra và ẩn chứa trong hạt mít đó vậy.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh