Hình ảnh thực của xá lợi Đường Tăng tại Trung Quốc

Xá lợi Ngài Đường Tăng, tức Pháp sư Huyền Trang, được lưu giữ tại chùa Linh Cốc thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Pháp sư Huyền Trang chính hình mẫu ngoài đời thực của nhân vật Đường Tăng – Đường Tam Tạng trong bộ tiểu thuyết, bộ phim truyền hình Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân.

 

Xá lợi cổ của nhà sư Đường Tăng được tôn trí trong một bảo khám sơn son thếp vàng đặt trong mật thất của Huyền Trang viện thuộc quần thể chùa Linh Cốc, thành phố Nam Kinh, Trung Quốc.

Năm 2011, chính quyền Trung Quốc cho công bố xá lợi Đường Tăng.

Năm 2011, chính quyền Trung Quốc cho công bố xá lợi Đường Tăng.

Empty
Cận cảnh xá lợi Đường Tăng.

Cận cảnh xá lợi Đường Tăng.

Theo sử sách ghi chép, pháp sư Huyền Trang thế danh là Trần Huy (Trần Vỹ), sinh năm 596 tại Lạc Châu, Câu Thị, Hà Nam và viên tịch năm 664 tại chùa Ngọc hoa Đồng Xuyên, xá lợi của Đường Tăng sau đó được rước về Nam Kinh. Năm 1973, phần xá lợi cổ của Huyền Trang được rước về chùa Linh Cốc thờ phụng.
Theo sử sách ghi chép, pháp sư Huyền Trang thế danh là Trần Huy (Trần Vỹ), sinh năm 596 tại Lạc Châu, Câu Thị, Hà Nam và viên tịch năm 664 tại chùa Ngọc hoa Đồng Xuyên, xá lợi của Đường Tăng sau đó được rước về Nam Kinh. Năm 1973, phần xá lợi cổ của Huyền Trang được rước về chùa Linh Cốc thờ phụng.

Viên Minh