Hoá giải ma quỷ quấy phá

Bạch Sư Ông, trong kinh Nikaya liệu có chép lại điều gì về việc hoá giải ma quỷ quấy phá, hoặc chép về vị Tỳ kheo nào đó bị bỏ bùa rồi được hoá giải không ạ? Nếu những chuyện đó xảy ra vào thời Phật tại thế thì liệu ngài sẽ làm gì để cứu giúp những người đó ạ?

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Trả lời:

Có. Con có thể đọc Kinh Ratana Sutta trong cuốn Nghi Thức Tụng Niệm Pāḷi – Việt trang 61 để tìm hiểu thêm.

Theo: Trung tâm Hộ tông

HT.Viên Minh