Hòa thượng Thích Huệ Thông thuyết trình về Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII

 Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư thuyết trình về Hiến chương GHPGVN

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư thuyết trình về Hiến chương GHPGVN

Sáng nay, 18-12, trong khuôn khổ Khóa huân tu và Bồi dưỡng trụ trì do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư đã có buổi chia sẻ nội dung Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII.

 

Hơn 700 Tăng Ni tham dự nghe chuyên đề vào sáng 18-12

Hơn 700 Tăng Ni tham dự nghe chuyên đề vào sáng 18-12

Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết Hiến chương sửa đổi lần thứ VII tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (2022) gồm có 14 chương, 87 điều được xây dựng trên cơ sở kế thừa những ưu việt của Hiến chương đầu tiên được Hội nghị Đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam nhất trí thông qua năm 1981 và qua 6 lần tu chỉnh Hiến chương tại các kỳ Đại hội Phật giáo toàn quốc trước đó.

Nói về những lý do phải sửa đổi Hiến chương, Hòa thượng Thích Huệ Thông thông tin nhằm hoàn thiện Hiến chương theo hướng phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Nhà nước liên quan như: Bộ luật Dân sự; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đất đai và các quy định của pháp luật hiện hành, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và tầm nhìn, định hướng tương lai hoạt động Phật sự của GHPGVN; đồng thời để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Tăng Ni, tín đồ GHPGVN.

Hòa thượng Thích Huệ Thông thuyết trình những nội dung sửa đổi trong Hiến chương GHPGVN
Hòa thượng Thích Huệ Thông thuyết trình những nội dung sửa đổi trong Hiến chương GHPGVN

Hiến chương sửa đổi quy định hệ thống tổ chức GHPGVN gồm 4 cấp (trước đó 3 cấp), bổ sung cấp cơ sở là Ban Quản trị tự viện; quy định rõ tổ chức tôn giáo trực thuộc trong hệ thống tổ chức GHPGVN.

Hiến chương sửa đổi lần VII kiện toàn tổ chức và cụ thể hóa vai trò lãnh đạo tối cao của Hội đồng Chứng minh, là cơ quan lãnh đạo tối cao về đạo pháp và giới luật; xây dựng quy chế hoạt động, tiêu chuẩn hóa thành viên Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh để nâng cao vị thế lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh và các cơ quan của Hội đồng Chứng minh đảm bảo sự thống nhất tổ chức Giáo hội giữa hai Hội đồng theo Hiến chương GHPGVN.

Lần sửa đổi này, Hiến chương bổ sung quy định về thẩm quyền của Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự cấp tỉnh trong việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc; Bổ sung quy định về thẩm quyền của Hội đồng Trị sự trong việc đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Quy định độ tuổi thành viên Hội đồng Trị sự phải đảm bảo về độ tuổi không dưới 35 tuổi và không quá 75 tuổi; thành viên được giới thiệu tham gia Hội đồng Trị sự lần đầu phải đảm bảo đủ độ tuổi tham gia trọn hai nhiệm kỳ; thành viên tái cử phải đảm bảo đủ tuổi tham gia ít nhất 3 năm của nhiệm kỳ.

Quy định độ tuổi tham gia Ban Trị sự cấp tỉnh phải đảm bảo về độ tuổi không dưới 25 tuổi và không quá 70 tuổi. Thành viên được giới thiệu tham gia Ban Trị sự cấp tỉnh lần đầu phải đảm bảo tối thiểu đủ độ tuổi tham gia trọn một nhiệm kỳ; thành viên tái cử phải đảm bảo đủ tuổi tham gia 3 năm của nhiệm kỳ.

Chư Ni tham dự
Chư Ni tham dự

Ban Quản trị cơ sở tự viện là tổ chức tôn giáo trực thuộc cấp cơ sở của GHPGVN, chịu sự quản lý và sự lãnh đạo thống nhất của Giáo hội cấp trên theo Hiến chương và Quy chế của Giáo hội. Ban Quản trị cơ sở tự viện là cơ quan hành chính, điều hành, quản lý trực tiếp mọi mặt hoạt động Phật sự tại tự viện. Trưởng ban Ban Quản trị cơ sở tự viện và Phó Trưởng ban Ban Quản trị tự viện là Tăng Ni. Trưởng ban Ban Quản trị tự viện do trụ trì đảm nhiệm.

Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần VII, quy định rõ tài sản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và của thành viên GHPGVN.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đặt câu hỏi tại buổi thuyết trình của Hòa thượng Thích Huệ Thông
Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đặt câu hỏi tại buổi thuyết trình của Hòa thượng Thích Huệ Thông

Sau phần trình bày, Hòa thượng đã dành nhiều thời gian trả lời các thắc mắc, câu hỏi được đặt ra tại hội trường của Tăng Ni.

Qua chia sẻ, Hòa thượng Thích Huệ Thông mong rằng Tăng Ni sẽ có sự am hiểu thêm một chút, hiểu rõ những quy định trong Hiến chương để cùng nhau xây dựng GHPGVN nói chung, GHPGVN TP.HCM nói riêng ngày càng phát triển ổn định.

Theo chương trình, 8 giờ sáng ngày 19-12-2023, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN sẽ thuyết trình đề tài “Quy chế hoạt động Ban Tăng sự GHPGVN”.

Hình ảnh do phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận sáng nay: