Hòa thượng Thích Thiện Nhơn được thỉnh cử làm Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm xúc động khi Đức Đệ tứ Pháp chủ và chư Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN quan tâm thỉnh cử tham gia Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử vào ngôi vị Phó Pháp chủ - Ảnh: VPBC/BGN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ niềm xúc động khi Đức Đệ tứ Pháp chủ và chư Trưởng lão Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN quan tâm thỉnh cử tham gia Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử vào ngôi vị Phó Pháp chủ – Ảnh: VPBC/BGN

 Sáng nay, 21-12-2023, trong phiên họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN cuối năm 2023, chuẩn bị cho Đại nghị lần thứ nhất, diễn ra tại Văn phòng Đức Pháp chủ – Việt Nam Quốc Tự (TP.HCM), việc tăng cường, suy cử nhân sự Ban Thường trực đã được đặt ra và thống nhất.

 

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN chủ trì, với sự tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật; chư vị Phó Pháp chủ: Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, chư Trưởng lão Ban Thư ký, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Đức Pháp chủ điều hành phiên họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027
Đức Pháp chủ điều hành phiên họp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027

Đại diện Hội đồng Trị sự tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Tăng sự T.Ư; chư vị Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ: Hòa thượng Thích Lệ Trang, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Tâm Hải và Thượng tọa Thích Tắc Bạch.

Đức Pháp chủ GHPGVN cho biết Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã có Văn bản số 880/HĐTS-VP1 đệ trình Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh xem xét việc thỉnh cử Hòa thượng Chủ tịch và các Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực tham gia Thành viên Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2022-2027.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tham dự phiên họp - Ảnh: Quảng Đạo
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tham dự phiên họp – Ảnh: Quảng Đạo

Việc đề nghị trên được căn cứ Điều 13, 14 và 20 của Chương IX Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII; yêu cầu điều hành Phật sự chung của toàn Giáo hội phù hợp với tình hình mới, vì sự vững mạnh của tổ chức GHPGVN.

Theo đó, xét tờ trình của Hội đồng Trị sự cũng như yêu cầu về nhân sự của Ban Thường trực, Đức Pháp chủ đã điều hành nội dung thỉnh cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự tham gia Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử vào ngôi vị Phó Pháp chủ; Hòa thượng Thích Thiện Pháp và Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự tham gia Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử làm Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2022-2027.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông được suy cử làm Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Quảng Đạo

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông được suy cử làm Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 – Ảnh: Quảng Đạo

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực được suy cử đảm nhiệm Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Tại phiên họp, Đức Pháp chủ đã điều hành xin ý kiến của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư Trưởng lão đã biểu quyết, tuyệt đối đồng thuận với việc thỉnh cử, suy cử trên.

Đại diện chư vị vừa được đồng thuận suy cử, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ sự xúc động đã được Đức Pháp chủ và chư vị Trưởng lão đồng thuận.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Hòa thượng Thích Thiện Pháp được thỉnh cử tham gia Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Quảng Đạo

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Hòa thượng Thích Thiện Pháp được thỉnh cử tham gia Thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ 2022-2027 – Ảnh: Quảng Đạo

“Chúng con nguyện cố gắng làm việc hết sức mình để tạo sự đoàn kết, hòa hợp, đem đến cho Giáo hội một năng lượng hoạt động qua các Ban Thường trực của Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn bày tỏ.

Việc chấp thuận thỉnh cử đối với 4 trường hợp trên sẽ được trình tại Đại nghị lần thứ nhất của Hội đồng Chứng minh sáng mai, 22-12-2023, cũng tại Việt Nam Quốc Tự; sau đó trình thông qua tại Hội nghị kỳ III – Khóa IX (2022-2027) để suy tôn theo quy định của Hiến chương GHPGVN.