Hòa thượng Thích Thiện Thống thuyết trình, trả lời những vấn đề liên quan Tăng sự

Hòa thượng Thích Thiện Thống thuyết trình về Quy chế Ban Tăng sự T.Ư đến hơn 700 Tăng Ni GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Thiện Thống thuyết trình về Quy chế Ban Tăng sự T.Ư đến hơn 700 Tăng Ni GHPGVN TP.HCM

Sáng nay, 19-12, tại Việt Nam Quốc Tự, gần 700 Tăng Ni của Khóa huân tu và Bồi dưỡng trụ trì do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức tham dự buổi thuyết trình về Quy chế Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Hòa thượng Thích Thiện Thống nêu duyên khởi của Quy chế Ban Tăng sự T.Ư và 6 mục tiêu hướng đến của T.Ư GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Thống nêu duyên khởi của Quy chế Ban Tăng sự T.Ư và 6 mục tiêu hướng đến của T.Ư GHPGVN

Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư thuyết trình những quy định của Quy chế Ban Tăng sự T.Ư hiện hành.

Theo đó, Hòa thượng đã nêu duyên khởi của Quy chế Ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ IX (2022-2027) đã tiếp thu, kế thừa Nội quy Ban Tăng sự T.Ư khóa VIII và có sự điều chỉnh một số vấn đề phát sinh để phù hợp với thực tế hiện nay.

Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Thư ký Ban Tăng sự T.Ư cũng cho biết 6 mục tiêu hướng đến của Quy chế Ban Tăng sự T.Ư GHPGVN.

Chư tôn đức trong khóa huân tu tham dự các chuyên đề

Chư tôn đức trong khóa huân tu tham dự các chuyên đề

Theo đó, mục tiêu của T.Ư GHPGVN là đảm bảo Quy chế Ban Tăng sự T.Ư vừa giữ được truyền thống vừa phát huy, theo kịp thời đại (cho phép Tăng Ni tiếp cận không gian mạng có sự tiếp thu, chọn lọc theo tinh thần Giới luật Đức Phật dạy); T.Ư GHPGVN mong khi vận dụng Quy chế Ban Tăng sự T.Ư, các quy tắc cần gìn giữ nhưng cũng phải cụ thể; Ban Trị sự các cấp, các ban chuyên môn có sự quán triệt, có sự nhạy bén, dựa trên nền tảng của Hiến chương GHPGVN, các quy chế và phù hợp với giới luật.

Áp dụng Quy chế Ban Tăng sự T.Ư, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự các cấp cần kịp thời, đầy đủ thông tin khi làm tham mưu, ý thức được vai trò, trách nhiệm của “đầu tàu” để đôn đốc, kiểm tra, không đùn đẩy trách nhiệm…

Giáo hội cũng mong từ Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh, cấp huyện xác định được đối tượng quản lý khi có vụ việc xảy ra; xác định được quy tắc quản lý một vụ việc bằng việc phân tích sâu, giải quyết cụ thể và có giải pháp cụ thể.

Các Ni trưởng tham dự chuyên đề về Quy chế Ban Tăng sự T.Ư

Các Ni trưởng tham dự chuyên đề về Quy chế Ban Tăng sự T.Ư

Nội dung Quy chế Ban Tăng sự T.Ư cũng nâng cao nhận thức từng hành vi trên cơ sở “kỷ cương – trách nhiệm”, đây cũng là mục tiêu Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự các cấp, các ban hướng đến khi áp dụng quy chế; Quy chế Ban Tăng sự T.Ư cũng khuyến khích tinh thần hợp tác giữa các hệ phái, giữa các thành viên; khuyến khích tinh thần thượng tôn Giới luật của Tăng Ni trong tu học, hành đạo để GHPGVN trang nghiêm và phát triển vững mạnh.

Quy chế Ban Tăng sự T.Ư quy định rõ về trao quyền và nghĩa vụ của Tăng Ni; quy định hành vi của Tăng Ni được làm và không được làm gì; thủ tục giải quyết, điều kiện phát sinh, thay đổi; xác định được trách nhiệm của Ban Trị sự cấp tỉnh, cấp huyện; trách nhiệm và quyền hạn của Ban Quản trị tự viện.

Thượng tọa Thích Lệ Thọ đặt câu hỏi về quy định thời gian thực hiện lập Ban Quan trị tự viện

Thượng tọa Thích Lệ Thọ đặt câu hỏi về quy định thời gian thực hiện lập Ban Quan trị tự viện

Tại buổi thuyết trình, Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư dành thời gian để giải đáp các câu hỏi của hành giả, Tăng Ni trụ trì tại TP.HCM về các vấn đề đang được quan tâm như: Về thời gian quy định để thành lập Ban Quản trị do Ban Trị sự cấp tỉnh, cấp huyện quyết định; Vị trụ trì là người làm Trưởng ban Quản trị, đối với những chùa chưa có trụ trì sẽ thực hiện theo quy trình: Bổ nhiệm trụ trì – lập Ban Quản trị – vị trụ trì sẽ làm Trưởng ban Quản trị.

Về Trưởng các ban chuyên môn (thuộc Ban Trị sự cấp quận, huyện) theo Hiến chương hiện nay đổi thành Ủy viên trưởng; Hiện nay Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh có chức năng ra quyết định bổ nhiệm 1 tự viện (thường do Giáo hội xây dựng), trên thực tế bao giờ cũng có sự trao đổi, để thống nhất chỉ do Ban Trị sự hoặc Hội đồng Trị sự ra một quyết định bổ nhiệm duy nhất; Quy định về hạ lạp để đủ điều kiện trụ trì trong Quy chế Ban Tăng sự T.Ư hiện nay phù hợp với Giới luật quy định vị Tỳ-kheo đủ 10 hạ lạp và Tỳ-kheo-ni là 12 hạ lạp.

Hơn 700 Tăng Ni tham dự buổi thuyết trình về Quy chế Ban Tăng sự T.Ư

Hơn 700 Tăng Ni tham dự buổi thuyết trình về Quy chế Ban Tăng sự T.Ư

Các vấn đề về Tỳ-kheo thế phát cho Phật tử nữ, vấn đề cầu y chỉ, Tăng Ni ở thất, vị Ni nhận con nuôi… được Hòa thượng giải đáp dựa trên cơ sở Quy chế Ban Tăng sự, Hiến chương GHPGVN, Giới luật quy định và pháp luật hiện hành.

Theo chương trình được Ban Tổ chức thông báo, sáng mai, 20-12, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự T.Ư sẽ thăm, sách tấn hành giả khóa huân tu và Tăng Ni trụ trì GHPGVN TP.HCM.

Hình ảnh buổi thuyết trình về Quy chế Ban Tăng sự T.Ư vào sáng nay, 19-12:

Kiểm diện bằng cách quét QR code
Kiểm diện bằng cách quét QR code