Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm lại thiền thất của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Quý Thầy Thanh Vịnh, Thanh Tuyên… thị giả của Đức Đệ tam Pháp chủ hướng dẫn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm lại thiền thất đơn sơ của ngài lúc sinh tiền tại tổ đình Viên Minh – Ảnh: Bảo Trinh/BGN

Nhân dịp từ TP.HCM ra Hà Nội dự lễ tưởng niệm Tuần lâm Tiểu tường, tròn 1 năm Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch, ngày 16-9-Nhâm Dần, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ đã thăm lại thiền thất của ngài tại tổ đình Viên Minh.

 

Cũng chính thiền thất đơn sơ này gắn với nhiều kỷ niệm qua những lần diện kiến, đàm đạo giữa Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ và Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Nơi đây, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tiếp nhận những ưu tư của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN về thực trạng của Phật giáo, đặc biệt là lối sống của Tăng Ni cần phải quan tâm chấn chỉnh, trước lúc ngài thuận lý vô thường với 105 năm trụ thế tu hành tinh chuyên, phụng sự không mệt mỏi.

Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm lại thiền thất của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN  ảnh 1
Trong thiền thất của Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại tổ đình Viên Minh – Ảnh: Bảo Trinh

“Trong thiền thất đơn sơ, bên chiếc bàn ọp ẹp được đóng từ thời bao cấp, ngài nhắc đến công đức cao cả của Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận (1897-1993), đến Lời đề nghị mở trường Phật học để đào tạo Tăng tài của Đức Đệ nhất Pháp chủ tại Đại hội thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981. Ngài bày tỏ ưu tư về thực trạng của Giáo hội, mong muốn duy trì, bảo đảm sự hòa hợp thanh tịnh của Giáo hội, kỷ cương của tùng lâm.

Khi nghe ngài bàn đến việc thành lập Hội đồng Giám luật, tôi rất cảm động. Đã hơn trăm tuổi mà ngài vẫn đau đáu lo lắng cho sự tồn vong và phát triển của Giáo hội. Do đó, tôi đã quyết tâm cùng chư tôn Hòa thượng trong Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh thành lập Hội đồng Giám luật và soạn thảo, ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Giám luật”… – Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhớ lại.

Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm lại thiền thất của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN  ảnh 2
Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm lại thiền thất của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN  ảnh 3
Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm lại thiền thất của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN  ảnh 4
Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm lại thiền thất của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN  ảnh 5
Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm lại thiền thất của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN  ảnh 6
Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm lại thiền thất của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN  ảnh 7
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng kính lễ trước lối sống của một bậc Đại sĩ giữa đời thường – Ảnh: Bảo Trinh