Hòa thượng Viện trưởng khai thị mở đầu khóa huân tu ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Hòa thượng Viện trưởng khai pháp mở đầu cho khóa huân tu - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Viện trưởng khai pháp mở đầu cho khóa huân tu – Ảnh: Bảo Toàn/BGN

 Sáng nay 24-5 (17-4-Giáp Thìn), khóa huân tu cấm túc dành cho lãnh đạo và giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 tại cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) đã chính thức bước vào ngày đầu tiên.

 

Đức Pháp chủ khuyến tấn hành giả Tăng, Ni và Phật tử nỗ lực tu tập để giữ vững tâm bồ-đề
Đức Pháp chủ khuyến tấn hành giả Tăng, Ni và Phật tử nỗ lực tu tập để giữ vững tâm bồ-đề

Tại đại giảng đường Minh Châu, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng Học viện, Thiền chủ hạ trường đã quang lâm khai pháp khóa huân tu đến 78 chư tôn đức Hội đồng Điều hành, giảng viên, khối Văn phòng, Ban Quản viện; 826 Tăng, Ni sinh tu học nội trú và Phật tử cư sĩ ngoại hộ.

Đại lão Hòa thượng đã khai thị những điều cốt lõi về đời sống tu tập của một vị xuất gia. Đặc biệt, ngài nhấn mạnh khóa an cư kiết hạ chính là cơ hội để sống gần với lời Phật dạy, thể hiện trọn vẹn tinh thần lục hòa cộng trụ, từ đó trí tuệ phát sinh, gần với quả vị Thánh hiền để giải quyết đời sống sanh tử hay sống trong sanh tử nhưng vẫn hưởng được pháp vị an lạc của tu tập.

Chư Tăng sinh đang tu học nội trú đón nhận lời sách tấn cho ngày đầu tiên của khoá huân tu
Chư Tăng sinh đang tu học nội trú đón nhận lời sách tấn cho ngày đầu tiên của khoá huân tu

Đức Pháp chủ chia sẻ thêm về hành trạng của Bồ-tát Thích Quảng Đức và tấm gương học và hành đạo của chư tôn đức tiền bối, chư vị giáo phẩm của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại. Qua đó nhắc nhở Tăng, Ni và Phật tử cần đến để thấy, không nên nghe những thông tin không kiểm chứng vội tin và suy diễn, dẫn đến có sự nhìn nhận lệch lạc về pháp môn và đời sống tu tập theo lời Đức Phật chỉ dạy. Đồng thời, ngài sách tấn cần phải phát huy tối đa trí tuệ trong mỗi người, để đoạn trừ các kiết sử và đặc biệt là tịnh hóa tam nghiệp tham, sân, si.

“Trên bước đường tu, chúng ta không hết lòng, không quyết tâm nên không được các bậc Bồ-tát, thánh Tăng đến với mình. Chúng ta luôn gặp phàm Tăng, ác Tăng làm cho ta thối tâm, dẫn đến không còn muốn tu tập nữa. Vì vậy, tôi mong chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử trên đường tu cần tinh tấn, nỗ lực hành trì để có được tín tâm kiên cố”, Đại lão Hòa thượng sách tấn.

Chư tôn đức lãnh đạo Học viện, các khoa và Tăng Ni sinh nghe pháp trong khóa huân tu
Chư tôn đức lãnh đạo Học viện, các khoa và Tăng Ni sinh nghe pháp trong khóa huân tu

Sau thời khai thị của Đại lão Hòa thượng Viện trưởng mở đầu cho khóa huân tu, chư Tăng, Ni đã có thời tụng kinh Dược Sư tại chánh điện. Tại trai đường, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã đến ngoại hộ, cúng dường chư vị giáo phẩm, Tăng Ni sinh viên hiện diện tu học nội trú.

Được biết, khóa huân tu dành cho lãnh đạo và giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được chính Đại lão Hòa thượng Viện trưởng chủ trương và khởi xướng nhiều năm trước, được duy trì liên tục 9 năm qua từ khi cơ sở II của Học viện được đưa vào sử dụng.

Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Tăng hướng dẫn đại chúng tụng kinh Dược Sư tại chánh điện

Thượng tọa Thích Phước Lượng, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Quản viện Tăng hướng dẫn đại chúng tụng kinh Dược Sư tại chánh điện

Đây là thời gian dành cho lãnh đạo, các giảng viên cùng tu tập với Tăng Ni sinh viên, đồng thời là dịp để lãnh đạo tập trung thảo luận, quyết nghị các vấn đề liên quan tới công việc đào tạo của Học viện; chia sẻ và bồi dưỡng kỹ năng sư phạm dành cho giảng viên; điều chỉnh các vấn đề liên quan tới việc quản trị Học viện phù hợp với hoàn cảnh và yêu cầu mới.

Theo thông tin từ Phòng Hành chánh Học viện, khóa cấm túc huân tu 10 ngày trong mùa An cư kiết hạ năm nay có 62 Tăng Ni thuộc Hội đồng Điều hành, lãnh đạo các khoa và giảng viên Tăng Ni tham gia, cùng tu học với các Tăng Ni sinh viên.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phật tử đạo tràng Pháp Hoa cộng tu và ngoại hộ cho ngày đầu tiên của khóa huân tu tại Học viện
Phật tử đạo tràng Pháp Hoa cộng tu và ngoại hộ cho ngày đầu tiên của khóa huân tu tại Học viện