Hoàng hậu Ma Da là ai?

Công đức của Đức Phật rất lớn nên trước khi giáng sinh ở cõi Ta Bà, Ngài đã quán sát kỹ các nhân duyên, trong đó người mẹ phù hợp theo dòng nhân quả và công đức của Ngài. Giữa vô số người, duy nhất một người phù hợp làm mẹ của Ngài. Vậy mẹ của Ngài là ai? Bà đặc biệt như thế nào?

Theo lịch sử Phật giáo, hơn 2600 năm về trước, Hoàng hậu Ma Da là vợ đức vua Tịnh Phạn, trị vì vương quốc Ca Tỳ La Vệ; là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (tiền thân là Bồ Tát Hộ Minh và là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này).

Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp nói rằng, Đức Bồ Tát Hộ Minh là vị Bồ tát Nhất sinh bổ xứ ở cõi Trời Đâu Suất, chỉ còn một kiếp cuối cùng, Ngài sẽ thành Phật. Trước khi giáng sinh xuống cõi trần, Ngài đã quán sát nhân gian thấy rằng chỉ có Hoàng hậu Ma Da là người có đầy đủ 32 đức hạnh để thọ lãnh làm mẹ của Bồ tát. Vì vậy, Ngài đã chọn bà làm mẹ của Ngài.

Bấy giờ, Đức vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da tuổi đã cao nhưng chưa có con nối dõi. Vì mong cầu khao khát Thái tử sinh ra, nối tiếp ngôi vua nên hai vị nhất tâm lễ bái, thường làm các việc phúc thiện, giúp đỡ người nghèo.

Sau một buổi lễ, Hoàng hậu hồi cung, nằm nghỉ và mộng thấy một con voi trắng như tuyết, có sáu ngà, vòi ngậm một bông hoa sen rất đẹp. Từ trên trời con voi cưỡi mây bay xuống và chui qua hông phải vào bụng của Hoàng hậu. Sau giấc mộng, Hoàng hậu biết mình thụ thai. Nhà vua cho mời các vị tướng sư giải điềm mộng thì biết rằng, Hoàng hậu mang thai một bậc vĩ nhân, sau này sẽ làm các việc vĩ đại.

Tri ân Ma Da Thánh Mẫu – Người mẹ vĩ đại với lời nguyện hạ sinh một vị Phật

Hoàng hậu Ma Da khi mang thai Đức Phật cảm thấy thân tâm an lạc, dễ chịu.

Hoàng hậu Ma Da khi mang thai Đức Phật cảm thấy thân tâm an lạc, dễ chịu.

Những điều đặc biệt khi Hoàng hậu mang thai Thái tử

Khi mang thai, thân tâm của Hoàng hậu lúc nào cũng an lạc vô cùng. Điều này khác hoàn toàn với những người phụ nữ mang thai thông thường, họ thường cảm thấy rất vất vả, biếng ăn, kém ngủ, sa sút về sức khỏe…

Thứ nữa, khi mang thai, bà thấy mình từ bi, yêu thương tất cả những đứa trẻ khác, coi như là con của mình vậy. Bà gần như không ăn thịt sinh mạng chúng sinh.

Không những thế, tâm Hoàng hậu rất thanh tịnh, không nghĩ đến chuyện dục, không có những dục tưởng. Và Hoàng hậu còn có những điều kỳ lạ đặc biệt khác như bà có thể chú nguyện cho người ta được lành bệnh hoặc là làm được nhiều điều kỳ lạ.

Đến kỳ sinh nở, khác với người bình thường, Hoàng hậu Ma Da hạ sinh Đức Phật từ bên nách phải. Đây cũng là một trong những điều đặc biệt xoay quanh cuộc đời của bà.

Bao kiếp tu hành để trở thành mẹ của Đức Phật

Trong một lần, khi đến dự đại hội và nhìn thấy Đức Phật có tướng mạo trang nghiêm, đẹp đẽ, viên mãn; Hoàng hậu đã khởi ước nguyện sau này sẽ sinh được người con giống như Ngài.

Với tâm chân thành tha thiết của bà, Đức Phật đã thọ ký để sau này bà sẽ đủ duyên thành tựu ước nguyện. Và với 32 đức hạnh cao quý của bao kiếp tu hành, bà đã trở thành mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa (tức là Đức Phật Thích Ca). 32 đức hạnh, đó là:

1. Người mẹ ấy phải được sinh trong nhà đạo đức chân chính.

2. Người mẹ đó tứ chi thân thể phải vẹn toàn.

3. Đức hạnh phải vẹn toàn.

4. Người này phải sinh trong nhà tôn quý.

5. Người mẹ đó phải là bậc mẫu mực.

6. Phải thuộc chủng tộc thanh tịnh.

7. Người mẹ đó đoan chính không ai sánh bằng

8. Người mẹ đó địa vị và đức hạnh phải tương xứng.

9. Người mẹ đó hình dung phải cân đối.

10. Người mẹ đó chưa từng sinh sản

11. Người mẹ đó có công đức lớn

12. Người mẹ đó tâm thường nghĩ những điều vui

13. Người mẹ đó tâm không tà vậy.

14. Người mẹ đó ba nghiệp thân, khẩu, ý được điều phục.

15. Người mẹ đó không có tâm sợ sệt.

16. Người mẹ đó học rộng nhớ dai.

17. Người mẹ đó rất giỏi về nữ công.

18. Người mẹ đó không có tâm xu nịnh.

19. Người mẹ đó không có tâm rối gạt.

20. Người mẹ đó không có tâm sân hận.

21. Người mẹ đó không có tâm đố kỵ.

22. Người mẹ đó không có tâm bỏn xẻn.

23. Người mẹ đó không có tâm bồng bột.

24. Người mẹ đó không có tâm dễ bị lay chuyển.

25. Người mẹ đó có tướng mạo rất tốt.

26. Người mẹ đó tâm thường giữ tính nhẫn nhục.

27. Người mẹ đó tâm biết hổ thẹn.

28. Người mẹ đó ít lòng dục, ít sân hận.

29. Việc làm của người mẹ đó không trái với nữ hạnh.

30. Người mẹ đó có hạnh chiều chuộng chồng con.

31. Người mẹ đó phát sinh các hạnh công đức đều được đầy đủ.

32. Người mẹ đó đầy đủ các tiết hạnh.

Qua đây, chúng ta có thể khẳng định rằng, Hoàng hậu Ma Da chính là người mẹ đặc biệt nhất thế gian.

Mong rằng, mỗi người sẽ phát khởi được tâm tri ân công đức sâu dày, cao cả của Hoàng hậu Ma Da đối với sự đản sinh của Đức Phật Thích Ca nói riêng và của các Đức Phật nói chung.

Thầy Thích Trúc Thái Minh