Học pháp tu nghe bằng trí tuệ để có cuộc sống an lạc, ít khổ đau

Nghe bằng trí tuệ, sáng suốt là nghe với tâm từ bi, biết bao dung, thông cảm. Vì đôi khi chính bản thân ta cũng vì tức giận mà phát ra những lời không tốt, gây khổ đau cho người khác. Ta thông cảm cho người khác, chính là bao dung cho chính mình.

1. Nghe như ăn: Cái miệng của chúng ta, nên khi ăn, chúng ta chọn những món hợp khẩu vị, bổ dưỡng, chúng ta mới đưa vào miệng. Những món ăn bị thiu, ôi, thúi, chúng ta ngửi còn khó chịu, huống chi đưa vào trong miệng.Tức là ta có quyền chọn món ăn

Cũng vậy, lỗ tai của ta, nên khi nghe những lời hay, lời thiện làm ta vui,hướng thiện thì ta học và làm theo. Những lời trái tai gai mắt, chê bai, chỉ trích, nói xấu, đâm thọc, ta không nghe, không để ý, không lưu lại trong tâm, như những món ăn thúi, ta bỏ đi.

07

Biết lắng nghe là một pháp bố thí

2. Nghe như nhận quà: Người ta đem quà đến biếu tặng cho ta, ta nhận thì ta giữ lại, ta không nhận thì họ phải mang về cho họ. Cũng vậy, khi có người chửi mắng, chê bai đâm thọc,, nói xấu ta, ta không nhận thì họ phải tự mang về. Nếu ta nhận thì ta mới khổ não ưu phiền khó chịu.

3. Nghe bằng trí tuệ ( không nghe bằng lỗ tai: Khi ta bị những người thù ghét ta, nói xấu, đâm thọc, chỉ trích thậm chí chửi mắng ta, dù trước mặt hay sau lưng, ta dùng trí tuệ quan sát rõ: Những lời nói, những âm thanh đó vốn không có thật, không có nơi tồn tại, ta tìm không thấy nó ở đâu nếu ta không chấp, không lưu giữ trong tâm ta.

Hơn nữa, nghe bằng trí tuệ, sáng suốt là nghe với tâm từ bi, biết bao dung, thông cảm. Vì đôi khi chính bản thân ta cũng vì tức giân mà phát ra những lời không tốt, gây khổ đau cho người khác. Ta thông cảm cho người khác, chính là bao dung cho chính mình.

Có lẽ, ai học vài tu pháp nghe của Phật này, thì cuộc đời họ sẽ nhẹ nhàng và ít buồn khổ hơn!

TS.Thích Hạnh Tuệ