Hướng tới mừng ngày Hoà thượng Thích Thanh Từ tròn bách tuế

Trích lời dạy của Sư ông: Chúc thọ tức là cầu chúc được sống lâu dài. Có ai bảo đảm mình sống lâu dài không, nhất là đọc lời Phật dạy “mạng sống trong hơi thở”. Sống ngày nay không bảo đảm ngày mai. Như vậy tuổi thọ hay sinh mạng của chúng ta tạm bợ, vô thường, không có gì bảo đảm.

Cho nên qua một năm, đến ngày đầu xuân mọi người đều mừng cho cha mẹ, thầy tổ, bằng hữu… sống thêm được một tuổi, không bị vô thường cướp mất sinh mạng. Đó là ý nghĩa mừng sống thêm được một tuổi.

Như vậy mừng tuổi không phải chỉ để thêm tuổi thọ, mà chúng ta phải làm gì cho đạo, cho mình để tăng trưởng công đức, sự tu hành thêm phần tiến bộ. Một năm như thế mới thật xứng đáng. Nếu chúng ta mừng thêm một tuổi mà sống vô ích, vô nghĩa thì cái mừng đó không có giá trị. Cho nên Tăng Ni và Phật tử phải hiểu rằng, đời sống của chúng ta luôn luôn bị quỷ vô thường rình rập, chúng có thể chụp bắt mình bất cứ lúc nào. Bởi sự mong manh tạm bợ ấy nên nói con người luôn đứng trước những hiểm họa. Đó là điều Tăng Ni tự nhớ tự kiểm lại mình, đừng để qua một năm mà công phu chưa tới đâu thì thật uổng phí một đời tu.

Chúng ta phải làm sao, thêm một tuổi là tăng trưởng đạo đức, thêm một tuổi là tăng trưởng trí tuệ, thêm một tuổi là đem hết sức mình giúp cho mọi người cùng được an vui, cùng được tỉnh giác. Thêm tuổi thọ như thế mới xứng đáng, mới không hổ thẹn. Tôi mong tất cả Tăng Ni cũng như quý Phật tử phải thấy rõ giá trị cuộc đời của mình. Không phải chúng ta ở địa vị cao sang ăn ngon mặc đẹp… mà có giá trị. Giá trị ở chỗ nội tâm tỉnh sáng, đem lại nguồn an vui chân thật cho mọi người.

Đừng vì một hai lý do không ra gì, ta cứ lẩn quẩn trong phiền não, để một cuộc đời trôi qua vô nghĩa. Đó là điều đáng buồn. Con đường chúng ta đi là con đường còn dài, là đệ tử Đức Phật phải cố gắng sao cho đủ nghị lực, đủ khả năng để tiến lên. Không được để cho sự nghiệp đạo pháp mai một, không được để cho cỏ mọc rêu phủ, khiến tùng lâm khói lạnh hương tàn. Đó là trách nhiệm mà tất cả Tăng Ni phải làm.

Hoà thượng Thích Thanh Từ