Huyền bí ngôi chùa cổ trong hang đá triệu năm

Chùa São là một ngôi chùa cổ nằm trọn vẹn trong hang núi São ở thôn São, làng Nhân Mục, thuộc tổng Lâm Trường Hạ, châu Lục Yên xưa (nay là thôn São, xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Tương truyền, chùa có từ thời Hùng Vương thứ 6 trong lòng dãy núi São được hình thành từ triệu năm trước…