Kẻ cướp trở thành môn đồ

Vào một đêm trong khi Shichiri Kojun đang tụng kinh thì một tên cướp xông vào với lưỡi dao bén đòi tiền hoặc giết ngài. Shichiri bảo: Xin đừng náo động! Ông có thể lấy tiền trong ngăn kéo kia.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vào một đêm trong khi Shichiri Kojun đang tụng kinh thì một tên cướp xông vào với lưỡi dao bén đòi tiền hoặc giết ngài. Shichiri bảo:

– Xin đừng náo động! Ông có thể lấy tiền trong ngăn kéo kia.

Và tiếp tục tụng kinh. Giây lát sau, ngài kêu lên:

– Xin đừng lấy hết tất cả! Ta cần một ít để đóng thuế ngày mai.Kẻ đạo chích gom góp gần hết và sắp sửa chuồn.

– Hãy biết cảm ơn thí chủ chứ!

– Shichiri nói thêm.

Tên cướp nói lời cảm ơn và biến mất. Vài ngày sau tên cướp bị bắt và thú tất cả mọi tội, trong đó có chuyện liên quan đến Shichiri. Khi Shichiri được vời đến để đối chứng, ngài bảo:

– Ông này không phải là kẻ cướp, ít ra là phần có liên quan đến bần Tăng. Bần Tăng biếu ông ấy một ít tiền và ông ta có tỏ lời cảm ơn.

Sau thời gian ngồi tù, người đàn ông kia tìm đến Shichiri và trở thành đệ tử của ngài.

Trích ‘101 câu chuyện Thiền’.

Việt dịch: Trần Trúc Lâm