Khát khao làm phước xây dựng kiếp sau

Có những người chuẩn bị cho kiếp sau rất tốt, thấy nhiều người rất lo làm phước. Chắt mót từng chút, làm ăn thì cứ làm nhưng lo từng chút. Từng câu nói, từng đồng tiền cực khổ kiếm được, từng dòng comment ở trên Facebook đều là công sức, đều là sự chiến đấu, đều là làm phước cả.

 

Đó là cái khác nhau giữa người là đệ tử Phật và không phải là đệ tử Phật. Cái người không phải đệ tử Phật chỉ lo chuẩn bị cho năm mới thôi, còn người đệ tử Phật là chuẩn bị cho một kiếp mới. Vấn đề này lớn hơn rất là nhiều.

Mà để chuẩn bị cho một kiếp mới thì ta phải hiểu rất nhiều đạo lý. Trong rất nhiều cái đạo lý mà ta phải hiểu đó có một đạo lý cốt lõi quan trọng là luật nhân quả. Ta dựa vào đạo lý luật nhân quả mà chuẩn bị cho kiếp mới.

Có những người chuẩn bị cho kiếp sau rất tốt, thấy nhiều người rất lo làm phước. Chắt mót từng chút, làm ăn thì cứ làm nhưng lo từng chút. Từng câu nói, từng đồng tiền cực khổ kiếm được, từng dòng comment ở trên Facebook đều là công sức, đều là sự chiến đấu, đều là làm phước cả.

Xả tài làm phước, tích phước để tiêu trừ nghiệp quả

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ví dụ:

Ta viết một dòng trên Facebook mà có thể đem lại một thiện niệm cho ai đó cũng là một cái phước.

Ai nói một câu hay ta bấm like một cái cũng là một cái phước.

Hoặc là họ viết một bài hay ta cho một vài dòng comment để tăng thêm sức mạnh của bài viết đó cũng là một cái phước.

Đó là cái khẩu nghiệp, là chánh ngữ. Nên mặt trận Facebook cho ta một cơ hội để tu tập chánh ngữ rất là nhiều trong thời đại mạng xã hội tràn lan này. Còn bậy nhất là lên trên đó mà nói bậy nói bạ thì cũng là tà ngữ mang tội rất là nặng.

Còn có những người thì làm cực khổ kiếm tiền rồi đem tiền đi làm phước. Nên khi quan sát thấy những Phật tử mà cứ khát khao làm phước thì ta rất là mừng vì biết là những người đó đang chuẩn bị xây đắp cho những kiếp sau.

Một điều chắc chắn rằng những người đó sẽ bay lên, không thể nào khổ được khi trong lòng mình cứ bị ray rứt bị thúc đẩy khát khao phải làm phước thì người đó họ đã vượt lên bay lên rồi.

TT. Thích Chân Quang