Khi mong cầu không được đáp ứng

Câu hỏi: Nam Mô Phật. Thưa Thầy, con thấy các mối quan hệ càng thân thiết càng dễ làm tổn thương nhau do những mong cầu đôi khi không được đáp ứng.

Con hiện tại tách ra khỏi nhóm bạn thân, nói là tự cô lập cũng đúng. Con chỉ muốn tương giao, cùng nhau làm các thiện pháp, con không muốn thân quá nên khi bạn nhờ mình làm gì mà mình từ chối thì bạn giận hay bạn xen quá nhiều vào chuyện cá nhân của mình rồi bảo là vì quan tâm mình nên mới vậy. Giờ con tách ra, nhưng cũng thấy mình cô đơn và cô lập bởi ngoài những người bạn đó thì con cũng không thân với ai cả. Kính mong Thầy cho con lời khuyên. Con xin tri ân Thầy.

mong-cau

Trả lời:

Sống trong xã hội đương nhiên phải có nhiều mối quan hệ. Vấn đề là cần có sự cân bằng giữa mối quan hệ và sự tương giao. Nghĩa là có sự tương tác, tương trợ, tương thân, tương ái một cách hài hoà tự nhiên chứ không trói buộc lẫn nhau để đưa đến phiền não là được.

Theo Trung tâm hộ tông

Hoà thượng Viên Minh