Khi nhận ra tấm thân này là vô thường

Khi nhận ra tấm thân này là vô thường, người ta sẽ muốn làm điều đó bền vững hơn tấm thân, muốn làm được những điều tồn tại lâu hơn cả đời người.

Đức Phật Gautama nói….

“Có một điều các ngươi phải luôn ghi nhớ và chia sẻ với mọi người: Tấm Thân Này Là Vô Thường.

Khi nhận ra tấm thân này là vô thường, các ngươi sẽ đủ mạnh mẽ để bình thản đối diện với những biến cố to lớn trong cuộc đời… loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực.

Rồi bình thản đối diện với tất cả”.

12901374_804861436312585_1646232714261786246_o

Khi nhận ra tấm thân này là vô thường, người ta không còn cố chấp nuôi dưỡng trong lòng nỗi buồn dài lâu; không còn cố khắc vào lòng những mối hận sâu dày.

Khi nhận ra tấm thân này là vô thường, người ta không muốn sống một cuộc đời vụn vặt tầm thường nữa, chỉ mỗi tấm thân này vô thường thôi là đủ rồi, không thể để cả cuộc đời mình cũng nát như cỏ cây.

Khi nhận ra tấm thân này là vô thường, người ta sẽ muốn làm điều đó bền vững hơn tấm thân, muốn làm được những điều tồn tại lâu hơn cả đời người.

Khi nhận ra tấm thân này là vô thường, người ta chỉ còn tìm cho mình những niềm vui bền vững…

Vô Thường